Dutch Nederlands

Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld

 

algemene beschouwingen van Lijst Groen Noordenveld op de ontwerpbegroting 2023

De algemene beschouwingen van Lijst Groen Noordenveld op de ontwerpbegroting 2023 spitsen zich toe op vier onderwerpen:
- op de onvoorspelbaarheid van de begrotingsplannen;
- op duurzaamheid en woningbouw;
- op keuzes nieuw beleid;
- en op een inwonersvriendelijkere begroting.

Lees Meer
  103 Hits

Spreekrecht inwoners begroting 2023 op 12 oktober a.s.

De behandeling van de ontwerp-begroting voor het komende jaar is ieder jaar een grote en soms ondankbare  klus voor raadsleden. Een enorme hoeveelheid tekst en cijfers moet in enkele weken bestudeerd en besproken worden. 

Lees Meer
  300 Hits

Bomenherstelplan

Op 14 september 2022 besprak de gemeenteraad het Plan van aanpak Bomenherstel. De aanleiding was een in de gemeenteraad aangenomen motie van Lijst Groen Noordenveld en CDA van 8 november 2021. Tineke Nieboer voerde het woord met de volgende tekst.

Lijst Groen Noordenveld is verheugd dat er na enkele jaren aandringen een plan van aanpak ligt met een raadsvoorstel. In plaats van 2022 zoals door de raad gevraagd, begint het planten van bomen pas in 2023. Jammer, LGN had gehoopt dat maatregelen voor een beter klimaat meer prioriteit zouden hebben.

Lees Meer
Getagged in:
  193 Hits

Gemeenteraad Noordenveld positief over instellen Kinder(advies)raad.

Op 13 april 2022 besprak de gemeenteraad het voorstel om een Kinder(advies)raad in te stellen. Alle raadsfracties zijn positief over het voorstel. De beslissing valt op 20 april. Elke basisschool in de gemeente Noordenveld mag 2 leerlingen uit groep 7 voordragen voor deze raad.

Lees Meer
  381 Hits

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Vannacht om half een werd de voorlopige uitslag bekend: LGN en Gemeentebelangen krijgen er allebei een zetel bij en PvdA en CDA verliezen allebei een zetel. Alle cijfers, ook per stembureau, zijn te vinden op https://noordenveld.nl/uitslagen-gemeenteraadsverkiezingen-16-maart-2022

Vier zetels voor LGN is een mooi voorlopig resultaat waar we erg blij mee zijn. Veel dank voor iedereen die zich daarvoor heeft ingezet, waaronder de bijna 2.400 mensen die op LGN stemden.

Op maandag 21 maart om 10:00 wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt, na het herberekenen van restzetels en tellen van voorkeurstemmen. Daarbij kan de zetelverdeling soms nog net wat anders worden. De bekendmaking van de definitieve uitslag is voor ieder die dat wil, bij te wonen in het gemeentehuis in Roden. Via internet is dit ook te volgen: https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/04ce6d39-6f5b-47ad-a83b-8942153f039e.

 

        ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    
Getagged in:
  391 Hits

Raadsvragen LGN over campings Langeloërduinen en Meerzicht

                                  

 

De voorzitter van de gemeenteraad van Noordenveld

Dhr. K. Smid

Postbus 109

9301 AA RODEN

 

Betreft: vakantieparken Langeloërduinen en Meerzicht

 

Roderesch, 4 maart 2022

 

Geachte heer Smid,

 

Artikel 169 Gemeentewet bepaalt: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk, geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

In dat kader heeft LGN de volgende vragen. 

Lees Meer
  458 Hits

Uitwerking raadsbesluit 5 juli 2021 over Roden-Zuid flink vertraagd.

         

    

 

Alweer ruim 7 maanden geleden stond Roden-Zuid in de gemeenteraad op de agenda. Een extra weg door het gebied is uit de plannen, maar met verplaatsing van sportaccommodaties en woningbouw in het gebied, wilde de raadsmeerderheid verder.

Lees Meer
  357 Hits

Raadsvragen LGN over bouwplannen

Op 23 december 2021 stuurde het college een overzicht van bouwplannen aan de gemeenteraad. Hiermee zijn vragen beantwoord, maar er worden ook de volgende vragen opgeroepen.

Lees Meer
  387 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627