Dutch Nederlands

Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

Raadsvragen LGN over campings Langeloërduinen en Meerzicht

                                  

 

De voorzitter van de gemeenteraad van Noordenveld

Dhr. K. Smid

Postbus 109

9301 AA RODEN

 

Betreft: vakantieparken Langeloërduinen en Meerzicht

 

Roderesch, 4 maart 2022

 

Geachte heer Smid,

 

Artikel 169 Gemeentewet bepaalt: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk, geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

In dat kader heeft LGN de volgende vragen. 

- Camping Langelöerduinen bomenkap, en fundering
In de rondvraag op 15 september 2021 vroeg Lijst Groen Noordenveld naar de ontwikkelingen rond Bospark Langeloërduinen Norg. Op de voormalige boscamping Langeloërduinen staan sinds 2 juli 2021 nog te bouwen chalets van 70m2 te koop, voor een prijs vanaf € 240.000,00. Het terrein is in zijn geheel gelegen in Natuur Netwerk Nederland. Voorheen was de camping ’s winters donker en leeg en kampeerden er ’s zomers niet alleen mensen met auto’s maar ook wandelaars en fietsers. Het college gaf in september 2021 aan geen aandacht te gaan vragen voor de extra belasting voor de natuur, van chalets. LGN wil voorkomen dat rust, ruimte en natuur méér verstoord worden dan bij de voormalige camping.

Inmiddels blijken helaas de nodige bomen gekapt te zijn. Publicatie van vergunningaanvraag en vergunningverlening heeft LGN niet kunnen vinden. Is deze bomenkap illegaal? Zo ja wat gaat het college daaraan doen? Zo nee, is er een herplantplicht van behoorlijk grote bomen opgelegd?


Volgens de nota kampeerbeleid 2007, die voor zover bekend nog steeds van toepassing is, gelden onder meer als eisen voor chalets op kampeerterreinen, dat er geen vaste verankering in de grond is, het chalet binnen 24 uur demontabel is en het materiaalgebruik bestaat uit hout of kunststof. Daarmee dienen chalets zich duidelijk van recreatiewoningen te onderscheiden. De voorwaarde dat er geen vaste verankering in de grond mag zijn, is van belang om permanente funderingen tegen te gaan. Indien chalets als recreatiewoning worden aangemerkt, kan dit leiden tot een ongewenste geleidelijke verstening van de huidige kampeerterreinen.


Voor de chalets zijn zo te zien funderingen aangelegd. Gaat het college dit onderzoeken en zo nodig handhavend optreden, nu er blijkbaar in strijd met het bestemmingsplan kampeerterreinen en de nota kampeerbeleid gehandeld wordt?

 

- Camping Meerzicht
LGN heeft begrepen dat er nog geen overleg tussen gemeente en Europarcs is geweest over plannen voor camping Meerzicht in Matsloot. Is dat overleg er inderdaad niet en staat dat ook niet gepland?

 

Heeft het college meldingen ontvangen over het zonder vergunning kappen van bomen en/of het verrichten van grondwerken die het archeologisch bodemarchief verstoren op het terrein van Meerzicht?

Is het college bereid de raad te informeren zodra dergelijke meldingen ontvangen worden?
 

De burgemeester van de gemeente Loon op Zand heeft aan Europarcs een exploitatievergunning geweigerd vanwege landelijk integriteitsonderzoek (wet Bibob) waaruit zou blijken dat er ‘ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten". Zie https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/loon-op-zand-legt-bom-onder-europarcs-kaatsheuvel-burgemeester-weigert-vergunning-uit-vrees-voor-strafbare-feiten~a8faab49/ .


Gaat Noordenveld ook zo’n procedure volgen?

Graag ontvangt Lijst Groen Noordenveld indien mogelijk binnen 14 dagen een antwoord op deze vragen.

Ik verzoek u verder deze vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college te brengen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Namens Lijst Groen Noordenveld

 

Henk Koekkoek

fractievoorzitter

LGN hoopt dat de gemeente Noordenveld vluchtelinge...
SAMENWERKING BOUWPLAN OUDE VELDDIJK 26 PEIZE KOMT ...

Gerelateerde berichten

 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
donderdag 07 december 2023

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627