Dutch Nederlands

Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant

 

Raadsfractie

Fractie gemeenteraad LGN vanaf 30 maart 2022

De fractie bestaat uit die leden van de LGN-kandidatenlijst die door de inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn gekozen als raadslid, aangevuld met eventuele plaatsvervangende commissieleden. De fractie kiest zelf uit haar midden een fractievoorzitter.

Het is de taak van de fractie om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het gedachtengoed van het LGN verkiezingsprogramma wordt in de gemeenteraad naar voren gebracht. Daarbij zoekt LGN naar steun van andere raadsleden om onze standpunten terug te zien in raadsbesluiten, moties en  een eventueel raadsakkoord. De raadsleden handelen volgens de Grondwet “zonder last”. Dat betekent dat zij persoonlijk en als fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid hebben. De fractie bepaalt het gezicht van LGN naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de fractie in de media de inbreng in de raad naar voren brengt.

De fractie van Lijst Groen Noordenveld bestaat uit:

  • Nelly Nieuwenhuizen (raadslid)
  • Tineke Nieboer (raadslid, fractievoorzitter)
  • Femke Wolthuis (raadslid)
  • David Helmus (plaatsvervangend commissielid)
  • Albert Nieuwenhuis (plaatsvervangend commissielid).

 

Op de foto van 30 maart 2022 van links naar rechts Nelly, Tineke, Femke en David. Met op de achtergrond steun van LGN'ers Jan van der Tuin, Rieks Perdok, Simon de Weerd en (half verstopt) Grieko Marinus. Albert is op 20 april 2022 benoemd, dus die staat (nog even) op een aparte foto.

 

Fractieleden & Contact info

Tineke Nieboer

Femke Wolthuis

Nelly Nieuwenhuizen

David Helmus

 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627