Dutch Nederlands

Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Maaibeleid

 

LGN positief over raadsvoorstel om extra plaatsvervangend voorzitters raadsvergaderingen te benoemen

Op 15 juni 2022 staat een raadsvoorstel op de agenda om voor de voorzitter van de oordeelsvormende vergadering niet één maar drie plaatsvervangers vanuit de gemeenteraad te benoemen. In de vorige raadsperiode was er één plaatsvervanger van de voorzitter.

Lees Meer

Omgevingsvergunningen zonnepark cluster Zuidvelde

In de raadsvergadering van 8 juni 2022 stemde Lijst Groen Noordenveld, net als CDA, VVD en Lokaal Noordenveld, tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verlening van drie omgevingsvergunningen om de ontwikkeling van zonnepark cluster Zuidvelde mogelijk te maken. Femke Wolthuis voerde namens LGN het woord.

Technische vragen zijn er genoeg. Over het foerageergebied, stikstofuitstoot en veiligheid bijvoorbeeld. Femke Wolthuis noemde ze ‘losse eindjes’. Daarbij wees ze onder meer op de capaciteit van het energienetwerk.

Lees Meer

Johan Kasper over de woningmarkt: de feiten op een rij

Johan Kasper uit Steenbergen volgt voor Groen Noordenveld en Lijst Groen Noordenveld al vele jaren de cijfers en prognoses van bevolking en woningbehoefte. In dit artikel gaat hij in op de huidige situatie in Nederland en Noordenveld.

Ongetwijfeld zullen velen van jullie af en toe te horen krijgen: 'ja maar jullie zijn toch tegen woningbouw..............en kijk nu eens naar de enorme vraag op de woningmarkt! Het verwijt is onjuist (daar kom ik later op terug) maar de grote vraag is ook: wat is fictie (beeldvorming) en wat is de werkelijkheid.

Lees Meer

Openbare ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld 24 mei 2022

Openbare ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld 24 mei 2022

Over duurzaam bouwen.

 

Op dinsdag 24 mei 2022 om 20:30 uur houdt Lijst Groen Noordenveld een openbare ledenvergadering in De Zwerfsteen, Esweg 18 in Roderesch.

Vanaf 20:30 is Liekel Boer als spreker bij de vergadering aanwezig. Hij geeft een presentatie en gaat met de aanwezigen in gesprek, over Duurzaam Bouwen. Liekel Boer is ondernemer in Foxwolde. Zijn bedrijf heet GrunnDak.

Alle belangstellenden zijn welkom, ook mensen die (nog) geen lid zijn van Lijst Groen Noordenveld.

 

 

raadsvergaderingen 11 en 18 mei 2022

De gemeenteraad sprak onder meer over camping Panda Rosa, bestemmingsplan Langewijk naast 9 en subsidie voor beweeggroepen. LGN had de volgende inbreng.

Lees Meer

Lijst Groen Noordenveld wil constructief meebouwen aan Noordenveld

Op 9 mei 2022 besprak de gemeenteraad het concept coalitie akkoord van Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD. Tineke Nieboer had de volgende tekst namens LGN voorbereid.

LGN is verheugd over de intentie van dit college om niet alleen binnen de grenzen van raadszaal en gemeentehuis, maar vooral samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties te bouwen aan Noordenveld: wat LGN betreft aan een gastvrij en groen Noordenveld.

Lees Meer

Uitbesteden belastingheffing Noordenveld aan Noordelijk Belastingkantoor

Nelly Nieuwenhuizen reageerde op 13 april 2022 namens Lijst Groen Noordenveld op het collegevoorstel om werkzaamheden voor de wet Waardering Onroerende Zaken en de heffing van gemeentelijke belastingen aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) uit te besteden. Door personeelsgebrek en hoge eigen kosten, kan de gemeente dat zelf niet meer.

Lees Meer

Gemeenteraad Noordenveld positief over instellen Kinder(advies)raad.

Op 13 april 2022 besprak de gemeenteraad het voorstel om een Kinder(advies)raad in te stellen. Alle raadsfracties zijn positief over het voorstel. De beslissing valt op 20 april. Elke basisschool in de gemeente Noordenveld mag 2 leerlingen uit groep 7 voordragen voor deze raad.

Lees Meer

mogelijke gezondheidsschade voor mens en dier van bestrijdingsmiddelen

Onder meer in de Drentse gemeente Westerveld vragen inwoners aandacht voor de mogelijke gezondheidsschade voor mens en dier van bestrijdingsmiddelen voor de teelt van bloembollen en –knollen. Ook in Noordenveld worden deze geteeld.

Lees Meer

LGN: jammer dat meerderheid kiezers voor lokale partijen geen vervolg krijgt

Na de verkiezingen, waarbij zowel Lijst Groen Noordenveld als Gemeentebelangen als lokale partijen in Noordenveld een extra zetel  verwierven, zijn de gesprekken voor de coalitievorming van start gegaan. Gemeentebelangen nam daarvoor, als grootste partij, het initiatief. De afgelopen weken hebben Gemeentebelangen en LGN twee gesprekken gevoerd. Gemeentebelangen heeft nu besloten niet verder te praten met Lijst Groen Noordenveld. 

Lees Meer

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627