Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld

LGN is een lokale partij. Al sinds november 2009 hebben we een hart voor inwoners en een hart voor groen in de dorpen van Noordenveld. 

Onze Speerpunten voor de Gemeenschap Noordenveld

Actueel en Twitter Feed

Henk Koekkoek
17 september 2022
Op 14 september 2022 besprak de gemeenteraad het Plan van aanpak Bomenherstel. De aanleiding was een in de gemeenteraad aangenomen motie van Lijst Groen Noordenveld en CDA van 8 november 2021. Tineke Nieboer voerde het woord met de volgende tekst. Li...
Henk Koekkoek
16 augustus 2022
De afgelopen maanden heeft Femke Wolthuis als nieuwbakken lid van de gemeenteraad over veel onderwerpen het woord gevoerd en veel contacten met de samenleving gehad. De toekomst van vakantieparken, de plannen voor zonnepanelen rond Zuidvelde en bouwp...
Henk Koekkoek
09 juli 2022
Ongeschikt gebied Het waterschap heeft laten weten dat er problemen met de waterhuishouding ontstaan bij woningbouw. De waterbergingsberekening in dit bestemmingsplan is gebaseerd op het inrichtingsplan van juli 2020, terwijl de inrichting sindsdien ...
Henk Koekkoek
13 juni 2022
Op 15 juni 2022 staat een raadsvoorstel op de agenda om voor de voorzitter van de oordeelsvormende vergadering niet één maar drie plaatsvervangers vanuit de gemeenteraad te benoemen. In de vorige raadsperiode was er één plaatsvervanger van de voorzit...
Henk Koekkoek
10 juni 2022
In de raadsvergadering van 8 juni 2022 stemde Lijst Groen Noordenveld, net als CDA, VVD en Lokaal Noordenveld, tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verlening van drie omgevingsvergunningen om de ontwikkeling van zonnepark cluster Z...

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627