2019: jaar van zorg en gezondheid, maar blijft de gemeente financieel gezond?

Dit is de eerste begroting op basis van het akkoord “Noordenveld weet Raad”: het resultaat van een aantal goede gesprekken met mensen van alle partijen, en goede reacties vanuit de samenleving. Op basis van de verkiezingsprogramma’s zijn onderwerpen voor de komende vier jaar benoemd en inmiddels in een meerjarenplan vastgelegd. Deze start van de raadsperiode is een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van LGN, een stukje bestuurlijke vernieuwing voor Noordenveld. Inhoudelijk zijn voor LGN belangrijke onderdelen uit het akkoord de volgende:

- samen met de inwoners plannen maken en uitvoeren, via onder meer buurtbudgetten, bij het beheer van de openbare ruimte, en via een jeugdraad

- verder gaan met het verbeteren van natuur, recreatie en wonen in de Norgerduinen,

- de dorpen groen houden en duurzaam maken,

- fietsen stimuleren,

- gemeentelijke inkoop die het milieu minder belast,

- energie besparing en stimulering van zonne-energie,

- helderder inzicht in de gemeentefinanciën en

- het afschaffen van de hondenbelasting.

Dit zijn allemaal punten waarvoor LGN zich al jarenlang inzet en die terug te vinden zijn in deze begroting. Dat betekent niet dat er geen kritiek op de begroting te leveren is. LGN ziet als oplettende raadsfractie nog veel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Genoeg te doen dus in de komende jaren!

Copyright © 2019. All Rights Reserved.