Noorden Veld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Albert Nieuwenhuis - raadslid

Albert Nieuwenhuis is raadslid.

Albert houdt  zich met name bezig met de onderwerpen participatie, sport en woningbouw. Albert heeft zitting in de werkgroep participatie van de gemeenteraad, waarin een aantal gemeenteraadsleden zich buigen over de stand van participatie in de gemeente Noordenveld. Alberts doel als volksvertegenwoordiger is de participatie van de gemeente te verhogen en te verbeteren. Zijn motivatie hiervoor komt voort uit eigen ervaringen als inwoner met participatie en op basis daarvan heeft Albert Nieuwenhuis in 2021 meegewerkt aan het inwonersmanifest Participatie Noordenveld.

In sportontwikkeling is hij met name gericht op wat sport en bewegen kan betekenen voor het welbevinden van mensen en wil hij bewegingsarmoede tegengaan. Woningbouw is in de ogen van Albert urgent en noodzakelijk, hij richt zich hierbij op de vele mogelijkheden van inbreiding om de woningbouwopgave te realiseren, waarbij maximaal behoud van de natuur in Noordenveld de inzet is.


Albert is coach sociale innovatie, waarbij hij arbeidsorganisaties begeleid in het ontwikkelen van meer regie en eigenaarschap op de werkvloer.  Hij heeft hierin een eigen bedrijf voor organisatieontwikkeling en geeft daarin ook les aan NHL Stenden, bij de Master Learning & Innovation.  Albert is meer dan 30 jaar voorzitter en bestuurslid van meerdere sportverenigingen geweest, waaronder de Norger Tennisvereniging.

Albert Nieuwenhuis woont in Norg

Fractieleden & Contact info

Tineke Nieboer

Nelly Nieuwenhuizen

David Helmus

Albert Nieuwenhuis

Rieks Perdok

 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627