Dutch Nederlands

Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant
Noorden Veld
KLids Playing Sunset

 

LGN positief over raadsvoorstel om extra plaatsvervangend voorzitters raadsvergaderingen te benoemen

Op 15 juni 2022 staat een raadsvoorstel op de agenda om voor de voorzitter van de oordeelsvormende vergadering niet één maar drie plaatsvervangers vanuit de gemeenteraad te benoemen. In de vorige raadsperiode was er één plaatsvervanger van de voorzitter.

Lees Meer
  92 Hits

Omgevingsvergunningen zonnepark cluster Zuidvelde

In de raadsvergadering van 8 juni 2022 stemde Lijst Groen Noordenveld, net als CDA, VVD en Lokaal Noordenveld, tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verlening van drie omgevingsvergunningen om de ontwikkeling van zonnepark cluster Zuidvelde mogelijk te maken. Femke Wolthuis voerde namens LGN het woord.

Technische vragen zijn er genoeg. Over het foerageergebied, stikstofuitstoot en veiligheid bijvoorbeeld. Femke Wolthuis noemde ze ‘losse eindjes’. Daarbij wees ze onder meer op de capaciteit van het energienetwerk.

Lees Meer
  58 Hits

Johan Kasper over de woningmarkt: de feiten op een rij

Johan Kasper uit Steenbergen volgt voor Groen Noordenveld en Lijst Groen Noordenveld al vele jaren de cijfers en prognoses van bevolking en woningbehoefte. In dit artikel gaat hij in op de huidige situatie in Nederland en Noordenveld.

Ongetwijfeld zullen velen van jullie af en toe te horen krijgen: 'ja maar jullie zijn toch tegen woningbouw..............en kijk nu eens naar de enorme vraag op de woningmarkt! Het verwijt is onjuist (daar kom ik later op terug) maar de grote vraag is ook: wat is fictie (beeldvorming) en wat is de werkelijkheid.

Lees Meer
  118 Hits

Openbare ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld 24 mei 2022

Openbare ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld 24 mei 2022

Over duurzaam bouwen.

 

Op dinsdag 24 mei 2022 om 20:30 uur houdt Lijst Groen Noordenveld een openbare ledenvergadering in De Zwerfsteen, Esweg 18 in Roderesch.

Vanaf 20:30 is Liekel Boer als spreker bij de vergadering aanwezig. Hij geeft een presentatie en gaat met de aanwezigen in gesprek, over Duurzaam Bouwen. Liekel Boer is ondernemer in Foxwolde. Zijn bedrijf heet GrunnDak.

Alle belangstellenden zijn welkom, ook mensen die (nog) geen lid zijn van Lijst Groen Noordenveld.

 

 

  85 Hits

Amendement aanpassing publicaties ontwerpplannen

Dit amendement is op 18 mei 2022 met 3 (LGN) stemmen voor en 19 tegen verworpen. Tijdens de vergadering trokken LN en CDA zich terug als mede indiener van het amendement.

  74 Hits

Motie kaders subsidie beweegdorpen

Deze motie is op 18 mei 2022 met 3 (LGN) stemmen voor en 19 tegen, verworpen.

  70 Hits

Amendement geen vermelding onderzoek WiN subsidie beweegdorpen

Dit amendement is op 18 mei 2022 met 19 stemmen voor en 3 (CDA, D66, J. ten Hoor van GB) tegen, aangenomen.

 

  89 Hits

raadsvergaderingen 11 en 18 mei 2022

De gemeenteraad sprak onder meer over camping Panda Rosa, bestemmingsplan Langewijk naast 9 en subsidie voor beweeggroepen. LGN had de volgende inbreng.

Lees Meer
  107 Hits

Lijst Groen Noordenveld wil constructief meebouwen aan Noordenveld

Op 9 mei 2022 besprak de gemeenteraad het concept coalitie akkoord van Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD. Tineke Nieboer had de volgende tekst namens LGN voorbereid.

LGN is verheugd over de intentie van dit college om niet alleen binnen de grenzen van raadszaal en gemeentehuis, maar vooral samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties te bouwen aan Noordenveld: wat LGN betreft aan een gastvrij en groen Noordenveld.

Lees Meer
  132 Hits

Uitbesteden belastingheffing Noordenveld aan Noordelijk Belastingkantoor

Nelly Nieuwenhuizen reageerde op 13 april 2022 namens Lijst Groen Noordenveld op het collegevoorstel om werkzaamheden voor de wet Waardering Onroerende Zaken en de heffing van gemeentelijke belastingen aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) uit te besteden. Door personeelsgebrek en hoge eigen kosten, kan de gemeente dat zelf niet meer.

Lees Meer
  125 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627