Dutch Nederlands

KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Noorden Veld
Natuur Noordenveld
Maaibeleid

 

ANBI

LGN is een erkend goed doel. LGN (statutaire naam ‘Lijst Groen Noordenveld’) is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Onder bepaalde voorwaarden, zijn giften aan een ANBI aftrekbaar bij het doen van belastingaangifte.

Nieuwsgierig naar het beleid van LGN? Onder Beleid 2021-2026 vindt u waar LGN voor staat en wat zij wil bereiken. Uw gift helpt ons daarbij.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 8214.99.245

LGN staat ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 01166627

Bestuur

    

Voorzitter: Jan van der Tuin, Roden

 

Secretaris/penningmeester: Henk Koekkoek, Roderesch

 

Algemeen bestuurslid: Tjitske Kind, Roden

 

Contact:

Bezoldigingsbeleid

Alle functies die door bestuursleden en anderen ten behoeve van de partij (Lijst Groen Noordenveld) worden vervuld zijn onbezoldigd. Kosten, in verband met werkzaamheden of anderzins, gemaakt ten behoeve van de partij kunnen naar redelijkheid worden vergoed, zulks ter beoordeling van het bestuur en met inachtneming van alle wettelijke regels en verplichtingen.

Documenten

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627