Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld
Maaibeleid
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld

 

Lijst Groen Noordenveld houdt openbare ledenvergadering over Drents woonbeleid

Op dinsdag 29 november 2022 houdt LGN vanaf 20:30 uur in De Zwerfsteen, Esweg 18 in Roderesch, een openbare ledenvergadering. Leden en niet-leden zijn welkom.

Stefan van der Borgh van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe verzorgt dan een presentatie over bouwstenen voor een Drents woonbeleid.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit in “Wat bouw je me nou?” voor een robuuste, doordachte lange termijn aanpak, die aansluit bij de regionale vraag, de kracht van Noord-Nederland en de eigenheid en schaal van Drenthe. Daarvoor presenteert de federatie 6 bouwstenen voor duurzame woningbouw in Drenthe.

Zie: De Slag om de Noorderruimte: zo zorgen we voor voldoende woningen én behouden we de Drentse kwaliteiten - NMF Drenthe

Dit is een actueel thema, gelet ook op de Woonvisie die de gemeente Noordenveld aan het voorbereiden is.

  46 Hits

Motie Begrotingsparagraaf Participatie

Onderstaande motie van LGN en LN werd tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2022 aangehouden tot de behandeling van de nieuwe participatieverordening.

  62 Hits

Motie Toekomstscenario’s begroting 2024

Onderstaande motie van LGN, CDA en LN werd tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2022 met 5 stemmen voor (LGN, CDA, CU, LN) en 17 tegen, verworpen.

  85 Hits

Motie Omgevingsvisie, Woonvisie, bouwplannen

Onderstaande motie van LGN werd tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2022 met 2 stemmen voor (LGN) en 20 tegen, verworpen.

  86 Hits

Amendement geen 8 extra fte bouwteam

Onderstaand amendement van CDA en LN werd tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2022 met 3 stemmen voor (LGN, LN) en 19 tegen, verworpen.

  103 Hits

Amendement dorpsplannen Peize en Norg

Onderstaand amendement van LGN en CDA werd tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2022 met 3 stemmen voor (LGN, CDA) en 19 tegen, verworpen.

  84 Hits

Amendement OZB 2023

Onderstaand amendement van CDA en LGN werd tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2022 met 4 stemmen voor (LGN, CDA, LN) en 18 tegen, verworpen.

  55 Hits

algemene beschouwingen van Lijst Groen Noordenveld op de ontwerpbegroting 2023

De algemene beschouwingen van Lijst Groen Noordenveld op de ontwerpbegroting 2023 spitsen zich toe op vier onderwerpen:
- op de onvoorspelbaarheid van de begrotingsplannen;
- op duurzaamheid en woningbouw;
- op keuzes nieuw beleid;
- en op een inwonersvriendelijkere begroting.

Lees Meer
  103 Hits

plan bedrijfsvestiging hovenier aan Schipdijk te Peize zonder overleg met omwonenden

Lijst Groen Noordenveld heeft op 11 oktober jl. gereageerd op een voornemen van het college om het hoveniersbedrijf dat weg moet aan De Pol in Peize, een plek te geven aan de Schipdijk. LGN is niet akkoord nu er geen voorafgaande afstemming met de buurt is geweest.

Lees Meer
Getagged in:
  132 Hits

amendement rondvraag gemeenteraad 12 oktober 2022

Op 12 oktober 2022 behandelde de gemeenteraad aanpassingen aan de eigen Verordening van de Raadscommissie en het eigen Reglement van Orde. Er komen steeds nieuwe vergaderregels bij. Lijst Groen Noordenveld vindt het jammer dat er zoveel dicht geregeld wordt. Dat belemmert een goede inbreng van insprekers en discussie op basis van argumenten. Uiteindelijk stemden 16 raadsleden voor de wijzigingen en 4 (Lijst Groen Noordenveld en Lokaal Noordenveld) tegen. LGN deed wel een aantal voorstellen via amendementen, om de lokale democratie laagdrempeliger en wat levendiger te maken.

De rondvraag met politiek actuele vragen hoort thuis op een moment dat ook de geïnteresseerde inwoners die niet de hele vergadering kunnen blijven volgen, er nog zijn. Niet aan het eind van de besluitvorming, maar voorafgaand aan de mededelingen in de besluitvormende vergadering. LGN kreeg hiervoor alleen steun van de CU.

  348 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627