Dutch Nederlands

Majestic Elephant
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

Raadsvragen LGN over bouwplannen

Op 23 december 2021 stuurde het college een overzicht van bouwplannen aan de gemeenteraad. Hiermee zijn vragen beantwoord, maar er worden ook de volgende vragen opgeroepen.

1. Gebied hoek Maatlanden / De Zulthe Roden (Oksel).

- Waarom zijn alleen de insprekers geïnformeerd en niet alle omwonenden met bijvoorbeeld een huis aan huis brief?

- Betekent deze mededeling dat, anders dan in de raadsvergadering hierover werd geschetst, er nog geen koopovereenkomst is en er ook nog geen participatieproces is gestart?

2. Zuidpoort Terheijl

- Waarom wordt de raad pas nu geïnformeerd over de overschrijding van de beschikbaar gestelde € 40.000,00?

- Komt er een raadsvoorstel voor een aanvullend krediet?

- Via de Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl is een overzicht van de kosten ontvangen. Zijn er na november 2021 nog kosten bij gekomen?

- Welke kosten van het overzicht draagt de projectontwikkelaar?

- Graag ontvangen wij een afschrift van het antwoord van het college op de brieven d.d. 26 en 27 januari 2022 van de Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl.

- Tevens vraagt LGN zich af wanneer de omwonenden en de Belangenvereniging worden geïnformeerd over de voortgang van het proces en hun rol daarin.

- Wat is de stand van zaken in de procedure bij de Nationale Ombudsman?

- Heeft de provincie het college op de hoogte gehouden van de correspondentie met de Belangenvereniging? Zo ja, dan is het verzoek om ons kopieën hiervan te sturen.

- Verder ontvangt LGN graag een afschrift van het beeldkwaliteitsplan waarnaar de Belangenvereniging verwijst.

Graag ontvangt Lijst Groen Noordenveld indien mogelijk binnen 14 dagen een antwoord op deze vragen.

2 februari 2022

 

Voortgang bouwplannen Peize-Zuid februari 2022
Stop met geheimzinnigheid over camping Panda Rosa

Gerelateerde berichten

 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
dinsdag 06 december 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627