Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld
Maaibeleid
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld

 

Fontgrootte: +

Uitwerking raadsbesluit 5 juli 2021 over Roden-Zuid flink vertraagd.

         

    

 

Alweer ruim 7 maanden geleden stond Roden-Zuid in de gemeenteraad op de agenda. Een extra weg door het gebied is uit de plannen, maar met verplaatsing van sportaccommodaties en woningbouw in het gebied, wilde de raadsmeerderheid verder.

Verplaatsing van sportaccommodaties zou naar het gebied tussen hockey- en korfbalvelden (voetbalclub ONR) en naar de Esweg (Manege) moeten. Woningbouw zou er langs de Norgerweg tussen Noorderkroon en Dorado, tussen Hullenweg en Kaatsweg, langs de Esweg, langs de Steenbergerloop, aan de Borglaan op het Beukenhofterrein, en op het terrein van voetbalclub ONR aan de Hullenweg moeten komen. Alleen Lijst Groen Noordenveld is tegen dit bouwen in het groen. Wel heeft de raad met een krappe meerderheid (Gemeentebelangen en CDA wilden dat aan het college overlaten) besloten om over de plannen van Roden-Zuid als college en raad samen in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbenden, voordat de voorstellen naar de raad gaan.

Op 14 februari jl zijn raadsleden en steunfractieleden bijgepraat door wethouder en ambtenaren. Die hebben overlegd met de provincie Drenthe, waaruit bleek dat woningbouw aan de Norgerweg niet zomaar mag. Er is een onderbouwd samenhangend plan nodig om af te kunnen wijken van de huidige omgevingsvisie en zo’n plan is er niet. Dit geldt ook voor woningbouw op het huidige terrein van ONR. Bouwen rondom de Steenbergerloop wordt erg duur vanwege het water. De velden van ONR kunnen alleen verplaatst worden naar het veld tussen Borglaan en Roderweg als de grasvelden vervangen worden door kunstgrasvelden. Voor grasvelden is er te weinig ruimte. Momenteel is er overigens geen budget beschikbaar voor afzonderlijke onderdelen als sport en water. Daarvoor zijn opbrengsten uit woningbouw nodig. Woningbouw op de Beukenhoflocatie aan de Borglaan kan volgens de provincie wel verder onderzocht worden.

Manege De Hulhorst heeft prioriteit volgens de gemeente. Het voorstel voor een principebesluit staat op 2 en 9 maart op de raadsagenda, maar er wordt dan geen keuze gemaakt of geld gereserveerd. Een combinatie van woningbouw en manege op de locatie aan de Esweg is in ieder geval niet mogelijk vanwege normafstanden tussen De Zwerfsteen, de manege, de uitloopgrond van de paarden en woningen.

Wethouder en ambtenaren zijn van plan om eerst een woonvisie voor te bereiden waarin staat welk type woningen en voor welke doelgroepen gebouwd moet worden. Die visie zou midden 2022 voorbereid moeten zijn. Vervolgens moet de woningbehoefte vertaald worden in een nieuwe omgevingsvisie met gebieden voor woningbouw in heel Noordenveld. Die moet dan in 2023 klaar zijn.

Ondanks de vertraging blijft de natuurlijke omgeving van Roden-Zuid bedreigd. Inzet voor het behoud van een mooi Roden-Zuid en voor kleinschalige betaalbare woningbouw binnen de dorpen is  nog steeds hard nodig. LGN hoopt dat veel inwoners de partij daarin blijven steunen.

 

21 februari 2022

LGN in beeld en met geluid 2014
Voortgang bouwplannen Peize-Zuid februari 2022

Gerelateerde berichten

 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
dinsdag 06 december 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627