Dutch Nederlands

Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Noorden Veld

 

Motie dorpsplan Norg

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen d.d. 9 maart 2022,

overwegende, ‘

De gemeenteraad heeft via presentaties en stukken kennis kunnen nemen van Dorpsplan Norg 2022.

Belangenvereniging Norg wil samen met de gemeente een groot aantal zaken in Norg verbeteren, waaronder het groenonderhoud, verkeersafwikkeling, nieuwe woningen en sportaccommodaties.

De gemeenteraad waardeert deze inzet van vrijwilligers zeer.

Op dit moment speelt vooral de herinrichting van de omgeving rond het Molenduinbad.

Verzoekt het college:

Op korte termijn samen met de Belangenvereniging Norg en andere betrokkenen een plan voor te bereiden voor herinrichting van de omgeving rond het Molenduinbad.

 

Fractieleden Lijst Groen Noordenveld

 

Op 9 maart 2022 met alleen de drie stemmen van LGN vóór, verworpen. 

 

  656 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627