Dutch Nederlands

Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

LGN positief over raadsvoorstel om extra plaatsvervangend voorzitters raadsvergaderingen te benoemen

Op 15 juni 2022 staat een raadsvoorstel op de agenda om voor de voorzitter van de oordeelsvormende vergadering niet één maar drie plaatsvervangers vanuit de gemeenteraad te benoemen. In de vorige raadsperiode was er één plaatsvervanger van de voorzitter.

Dat is in die raadsperiode te krap gebleken, mede omdat bij informatiebijeenkomsten van de raad een raadslid voorzitter is. Dat is anders dan bij informatie vanuit het college, waarbij een wethouder het initiatief neemt en voorzitter is.

LGN ziet graag dat de raad zelfstandig informatiebijeenkomsten organiseert en niet op het college van burgemeester en wethouders wacht. Met meer plaatsvervangers ontstaat de mogelijkheid om vaker als raad met een eigen voorzitter informatiebijeenkomsten te houden. Zo kan de raad zich samen met betrokken inwoners beter een beeld vormen van wat er speelt bij raadsvoorstellen. Denk maar aan de plannen voor velden met zonnepanelen rond Zuidvelde. Zodra in het najaar de zienswijzen van inwoners en bedrijven, reacties van provincie, minister e.d. bekend zijn, kan de gemeenteraad daarover een informatiebijeenkomst met eigen voorzitter houden.

LGN levert graag een bijdrage aan het democratisch proces in Noordenveld en heeft raadslid Femke Wolthuis voorgedragen als kandidaat plaatsvervangend voorzitter. Zij heeft meer dan voldoende ervaring als onder meer dagvoorzitter van bijeenkomsten over maatschappelijke onderwerpen door het hele land.

Omgevingsvergunningen zonnepark cluster Zuidvelde
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
Gast
maandag 27 juni 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627