Dutch Nederlands

Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld
Noorden Veld
Majestic Elephant

 

Fontgrootte: +

Motie evaluatie opstelling jaarstukken

Motie evaluatie opstelling jaarstukken.

te behandelen in de raadsvergadering van 7 juli 2021, bij het agendapunt 6.3 Jaarstukken 2020

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen,

overwegende,

  • De datum voor aanbieding van de jaarstukken aan de raad, is volgens de Financiële Verordening Noordenveld 1 mei.‘
  • De jaarstukken 2019 werden pas op 15 juni 2020 aangeboden en de jaarstukken 2020 zijn pas op 30 juni 2021 aangeboden.
  • De gemeenteraad moet zeker gezien de slechte financiële positie van Noordenveld tijdig over alle financiële stukken kunnen beschikken om bij te kunnen sturen.

 

Verzoekt het college:

De opstelling van de jaarstukken ernstig te evalueren met de adviescommissie Auditcommissie en voor 1 oktober 2021 met een haalbaar verbeterplan bij de gemeenteraad te komen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractieleden Lijst Groen Noordenveld

 

Inwoners Noordenveld luiden de noodklok  en bieden...
Motie kaders begroting 2022
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
donderdag 07 december 2023

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627