Dutch Nederlands

Maaibeleid
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

Amendement participatie en communicatie Huisvestingsplan Onderwijs

te behandelen in de raadsvergadering van 15 september 2021, bij het agendapunt 5.1 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 — 2041

Lees meer

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen,

overwegende,

     Bij de huisvesting van het onderwijs in Noordenveld spelen belangen van kinderen, ouders, onderwijspersoneel en omwonenden.

  • Betrokkenheid bij besluitvorming van allen is van belang voor een breed draagvlak voor verbouw en nieuwbouw.
  • Bij ieder onderwijsgebouw zal de vormgeving van participatie en communicatie rekening moeten houden met de lokale omstandigheden.

besluit:

Het voorgestelde besluit aan te vullen met:

"De gemeente stelt in overleg met samenwerkingspartners bij ieder project in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vooraf een op de omstandigheden afgestemd participatie- en communicatieplan vast. " en gaat over tot de orde van de dag.

Fractieleden CDA

Fractieleden Lijst Groen Noordenveld

 

                                                                                                                        Aangenomen 15 september 2021

Warmtevisie- keuzevrijheid
Inwoners Noordenveld luiden de noodklok  en bieden...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
donderdag 07 december 2023

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627