Dutch Nederlands

KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
Maaibeleid
Noorden Veld

 

Motie Ontwerpbegrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen 15 juni 2022

Motie 15 juni 2022

Lees Meer

Amendement aanpassing publicaties ontwerpplannen

Dit amendement is op 18 mei 2022 met 3 (LGN) stemmen voor en 19 tegen verworpen. Tijdens de vergadering trokken LN en CDA zich terug als mede indiener van het amendement.

Motie kaders subsidie beweegdorpen

Deze motie is op 18 mei 2022 met 3 (LGN) stemmen voor en 19 tegen, verworpen.

Amendement geen vermelding onderzoek WiN subsidie beweegdorpen

Dit amendement is op 18 mei 2022 met 19 stemmen voor en 3 (CDA, D66, J. ten Hoor van GB) tegen, aangenomen.

 

Aangehouden motie Strategisch Personeelsbeleid

Deze motie is in de raadsvergadering van 20 april 2022 aangehouden in afwachting van nadere informatie in de presidiumvergadering van 25 april 2022. In de raadsvergadering van 18 mei 2022 is de motie opnieuw aangehouden.

Woningen voor woningzoekenden uit Noordenveld

Tekst van de motie na aanpassing tijdens de raadsvergadering.

Lees Meer

Motie dorpsplan Norg

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen d.d. 9 maart 2022,

overwegende, ‘

De gemeenteraad heeft via presentaties en stukken kennis kunnen nemen van Dorpsplan Norg 2022.

Belangenvereniging Norg wil samen met de gemeente een groot aantal zaken in Norg verbeteren, waaronder het groenonderhoud, verkeersafwikkeling, nieuwe woningen en sportaccommodaties.

De gemeenteraad waardeert deze inzet van vrijwilligers zeer.

Op dit moment speelt vooral de herinrichting van de omgeving rond het Molenduinbad.

Verzoekt het college:

Op korte termijn samen met de Belangenvereniging Norg en andere betrokkenen een plan voor te bereiden voor herinrichting van de omgeving rond het Molenduinbad.

 

Fractieleden Lijst Groen Noordenveld

 

Op 9 maart 2022 met alleen de drie stemmen van LGN vóór, verworpen. 

 

Motie dorpsplan Peize

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen d.d. 9 maart 2022,

overwegende, ‘

De gemeenteraad heeft via presentaties en stukken kennis kunnen nemen van Dorpsplan Peize 2020-2024.

Dorpsbelangen Peize wil samen met de gemeente een groot aantal zaken in Peize verbeteren, waaronder herinrichting van het centrum, de bestrating, waterhuishouding en communicatie.

De gemeenteraad waardeert deze inzet van vrijwilligers zeer.

Op dit moment speelt vooral de herinrichting van het centrum waaronder de vernieuwing van het riool en de bestrating bij de nieuwbouw van de Hoprank, alsmede op De Brink..

Verzoekt het college:

Op korte termijn samen met dorpsbelangen Peize en andere betrokkenen een plan voor te bereiden voor herinrichting van het gebied bij de Hoprank en herinrichting van de Brink.

 

Fractieleden Lijst Groen Noordenveld

 

Op 9 maart 2022 met alleen de drie stemmen van LGN vóór, verworpen.

Getagged in:

Amendement participatie en communicatie Huisvestingsplan Onderwijs

te behandelen in de raadsvergadering van 15 september 2021, bij het agendapunt 5.1 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 — 2041

Lees Meer

Motie evaluatie opstelling jaarstukken

Motie evaluatie opstelling jaarstukken.

te behandelen in de raadsvergadering van 7 juli 2021, bij het agendapunt 6.3 Jaarstukken 2020

Lees Meer

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627