LGN animatie Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018
Deel op facebook

  

De verkiezingen van 21 maart 2018 zijn in aantocht. 

 

 

Het verkiezingsprogramma van LGN. Klik hier.  

 

Met 40 mensen op de lijst aan de slag voor groene leefbare dorpen


De ledenvergadering van Lijst Groen Noordenveld heeft op 18 december jl. het
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.

Hoewel er in de afgelopen jaren mede door LGN de nodige verbeteringen tot stand zijn gekomen, valt er nog veel te doen. Luisteren naar inwoners en daar daadwerkelijk iets mee doen is nog steeds een probleem bij de gemeente. Zie het ophalen van het afval, het onderhoud van groen en wegen, en de verkeersveiligheid. Ook de noodzaak om in de dorpskernen te zorgen voor woningen voor kleine huishoudens (jong en oud), met voldoende zorg voor wie die nodig heeft, dringt nog niet genoeg door. Raad en college moeten bij planvorming veel meer samen met inwoners en organisaties optrekken. 

40 mensen op de kieslijst met Henk Koekkoek op 1 en Tineke Nieboer op 2, gaan in de komende maanden aan de slag voor een goed resultaat bij de raadsverkiezingen. De lijst is groter dan vier jaar geleden en telt zo’n 20 nieuwkomers. Er staan 15 vrouwen en 25 mannen op, jongeren en ouderen, afkomstig uit verschillende dorpen.


Het verkiezingsprogramma en de volledige kandidatenlijst zijn te vinden op
www.lijstgroennoordenveld.nl.

KANDIDATENLIJST LGN GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018.

1  Henk Koekkoek 11  Mark ter Maat 21  Jan Harke Venema 31  Willem Ponsteen
2  Tineke Nieboer 12  Marian knollema 22  Daisy Hesseling 32  Willy Nooren
3  Harry Waals 13  Rieks Perdok 23  Dik Aalders 33  Fokke Jan van Veen
4  Pierre Baas 14  Jan van der Tuin 24  Janny Verheijke 34  Grieko Marinus
5  Christine Stille 15  Jan Nijhof 25  Jelke Kuiler 35  Klaas Bruinsma
6  Bernard Faber 16  Tessa Ram 26  Johanna Hefting 36  Michell van Dam
7  Johan kasper 17  Don Mac Gillavry 27  Marieke van Heuvelen 37  Derk Cazemier
8  Femke Knoop 18  Giny Heerlien 28  Oebele Bruinsma 38  Tjitske Kind
9  Seine Hidding 19  Wijbrand Attema 29  Lucy Huizinga 39  Joop Bosch
10  Annie Kuiler 20  Sarbine Blauw 30  Frans Labberton 40  Roderik Rietsema

 

  

vlnr: Tjitske kind, Willy Nooren, Tineke Nieboer, Annie Kuiler, Johanna Hefting, Janny Verheijke, Giny Heerlien, Christine Stille, Femke Knoop, Marianne Knollema

 

LGN

vlnr: Femke Knoop, Seine Hidding, Harry Waals, Pierre Baas, Christine Stille, Bernard Faber, Johan Kasper, Henk Koekkoek, Annie Kuiler, Tineke Nieboer

LGN Norg

vlnr; Jan Nijhof, Mark ter Maat, Dik Aalders, Marianne Knollema, Wijbrand Attema. 

LGN 21 maart

vlnr: Femke Knoop, Bernard Faber, Marianne Knollema, Rieks Perdok, Jan Nijhof, Derk Cazemier, Harry Waals, Dik Aalders, Tjitske Kind, Christine Stille, Mark ter Maat, Seine Hidding, Annie Kuiler, Grieko Marinus, Johan Kasper, Henk Koekkoek, Jan van der Tuin, Janny Verheijke, Willy Nooren, Klaas, Bruinsma, Willem Ponsteen, Michell van Dam, Johanna Hefting, Jelke Kuiler, Pierre Baas, Giny Heerlien, Tineke Nieboer, Wijbrand Attema

  Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen overzicht Lijsttrekkers Gemeente Noordenveld maart 2014. Het raadslid met de meeste stemmen is HENK KOEKKOEK!

1 Henk koekkoek       1.217 stemmen

2 Alex Wekema          1.096 stemmen

3 Reint Jan Auwema      997 stemmen

4 Arnold Rossing           943 stemmen

5 Gerrit Alssema           865 stemmen

6 Gerbrand Fennema    664 stemmen

7 Otto Huisman            613 stemmen

8 Jeroen Westendorp    592 stemmen

 

Overzicht gekozen vrouwen in de raad van Noordenveld. Van de dames in de raad van Noordenveld heeft Tineke Nieboer de meeste stemmen gekregen. 

1 Tineke Nieboer        487 stemmen

2 M.E. van der Haven 268 Stemmen

3 Tineke Veldhuis       208 stemmen

4 M. Brink-Veerman   190 stemmen

In noordenveld zijn 8 politieke partijen actief in de raad:

LGN Lijst Groen Noordenveld  , GB Gemeentebelangen Noordenveld , PVDA PVDA NoordenveldGL Groen Links Noordenveld,  D66 D66 Noordenveld, CDA  CDA Noordenveld, CU  CU Noordenveld, VVD  VVD Noordenveld. 

 

 

Filmopnames voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Miniatuur Miniatuur 

Bekijk hier Henk Koekkoek     Bekijk hier Johan Kasper 

Miniatuur Miniatuur

 Bekijk Video Harry Waals                      Videoboodschap Tineke Nieboer en Dorothea Piek,

                                      met ondersteuning van Eddy Nomden

Miniatuur Miniatuur

   Bekijk video  Pierre Baas  Bekijk video Tineke Nieboer in Peize

 

Raambiljet Verkiezingen 2014

Wij hebben 2 raambiljetten voor de verkiezingen beschikbaar. De Raambiljetten kunt u zelf uitprinten op A4 formaat. Grotere exemplaren zijn op aanvraag beschikbaar via welkom@lijstgroennoordenveld. Wij brengen ze persoonlijk bij u langs

 

Het campagneteam Lijst Groen Noordenveld

Verkiezingsprogramma 2014

"Noordenveld Doet "

Het verkiezingsprogramma is definitief vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 12 november 2013. Lees hier het verkiezingsprogramma. Heeft u vragen en of opmerkingen neem dan contact met ons op. welkom@lijstgroennoordenveld.nl of via de telefoonnummers die staan op de voorpagina van de webpagina. 

Advertentie: 11 februari 2014. 

  STEM 19 maart 2014 Lijst Groen Noordenveld

 

 

 

Kandidaten Lijst Groen Noordenveld.                

Een onafhankelijke lokale politieke partij

van enthousiaste mensen! 

 

1. Henk Koekkoek, Roderesch 12. Willy Nooren, Roden
2. Tineke Nieboer, Roden 13. Eddy Nomden, peize
3. Pierre Baas, Roderesch 14. Giny Heerlien, Roderesch
4. Harry Waals, Roden 15. Willem Ponsteen, Roderesch
5. Annie Kuiler, Nietap 16. Wijbrand Attema, Norg
6. Marian Knollema, Norg 17. Roel van Buuren, Roden
7. Johan Kasper, Steenbergen 18. Pieter Roeloffs, Norg
8. Bernard Faber, Roden 19. Klaas Bruinsma, Roden
9. Dorothea Piek, Roden 20. Don Mac Gillavry, Norg
10. Jan van der Tuin, Roden 21. Ineke Gerners, Roden
11. Jan Wiersema, Roden 22. Oebele Bruinsma, Roden

 

 Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Verkiezingen 19 maart 2014

Lijst Groen Noordenveld maakt verkiezingsprogramma 2014 bekend 

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Lijst Groen Noordenveld is al voor de zomer begonnen met de voorbereidingen. Na het succes in maart 2010 wil het team van Lijst Groen Noordenveld opnieuw goed voor de dag komen. In opdracht van het partijbestuur heeft een commissie een concept-verkiezingsprogramma gemaakt. 

Lijst Groen Noordenveld ziet ondanks de financiële problemen van de gemeente, genoeg veerkracht voor het leefbaar, groen en duurzaam houden van de dorpen in Noordenveld. In het concept-programma staan onder meer de volgende actiepunten. 

-  Een fonds " Noordenveld doet!" dat geld beschikbaar stelt voor inwoners die zelf zaken ter verbetering van hun leefomgeving oppakken.

- In overleg met de betrokkenen het centrum van Nieuw-Roden, het gat in de kern van Nietap, de Vluchtheuvel Norg en de Albertsbaan Roden opknappen. Een open houding en creatieve ideeën zijn nodig voor behoud van winkels, bedrijven en leefbaarheid.

- Noordenveldwerkers die bij mensen thuis oplossingen zoeken voor hulp aan gehandicapten en ouderen moeten niet alleen voor Norg en Peize, maar voor alle dorpen werken.

- Intrekken van de gemeentelijke planninglijst woningbouw, waarin ten onrechte grote bouwplannen als Roden-Zuid en Oosterveld Norg zijn opgenomen.

- Een minimale financiële bijdrage aan de regio Groningen – Assen. Voor de werkzaamheden in de komende jaren bevat het regiofonds genoeg geld.

- Efficiënter werken in het gemeentehuis en bij de samenwerkingsverbanden waaraan Noordenveld meedoet.

- Geen eenzijdige bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn, onderwijs. Als bezuinigingen nodig zijn zal de gemeente vooraf overleggen met de betrokkenen over kostenbesparingen. 

Iedereen die wil, kan zijn of haar reactie indienen via de website, e-mail, telefoon of post. De ledenvergadering van november 2013 beslist uiteindelijk over het programma. 

6 oktober 2013

Voor meer informatie:Henk Koekkoek 06 15196984. Pierre Baas 050 5013063, 06 45662944

Banners Lijst Groen Noordenveld:

 

 

UPDATE 6 september 2013

19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen. Lijst Groen Noordenveld gaat ervoor. In 2010 hebben we een verpletterende verkiezingsuitslag gerealiseerd. Wij zijn klaar voor het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. De "Oude politiek" heeft door de winnaars van de verkiezingen in 2010 uit te sluiten aan geloofwaardigheid verloren.

Een onafhankelijke commissie heeft een eerste ronde van gesprekken gehouden met kandidaat raadsleden. In de najaarsvergadering zal de voordracht officieel bekend worden gemaakt. Meerdere kandidaat raadsleden hebben aangegeven zitting te willen nemen de raad van Noordenveld vanaf maart 2014.

Het verkiezingsprogramma is klaar. In september ontvangen de leden van Lijst Groen Noordenveld als eerste het Verkiezingsprogramma 2014. Wij zullen het verkiezingsprogramma deze maand via deze rubriek publiceren.

Met vriendelijke groet,

Lijst Groen Noordenveld

 

Op deze pagina vindt u nformatie over de verkiezingen van maart 2010. Deze memorabele verkiezingen zijn het startpunt geworden van 4 raadsleden die zich inzetten voor het kwalitatief hoogwaardige karakter van Noordenveld.

Enkele thema's uit onze campagne: Lees het Verkiezingsprogramma

  • Noordenveld Toekomstbestendig maken. 
  • Wij geloven in zelfwerkzaamheid van de inwoners
  • Het aantrekkelijk houden van wonen en leven in de dorpen
  • De inwoners centraal
  • Transparant bestuur
  • Woningbouw naar behoefte, voor jongeren en ouderen. Geen massale woningbouw zoals in 2009 is vastgesteld.
  • Een groene, veilige gemeente
  • Rekening houden met krimp.
  • Sluitende begroting.
  • Versterken van de lokale economie

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek/verkiezingsuitslagen/gemeenteraad_2010