Infographic: 10 jaar LGN

10 jaar LGN infographic

Informatie- en discussieavond duurzame energieprojecten in het landschap

Op dinsdagavond 3 december 2019 organiseert de Gemeente Noordenveld van 19.30 - 21.30 een informatie- en discussieavond over duurzame energieprojecten in het landschap. Deze avond vindt plaats in Hotel-Restaurant Onder de Linden, Brink 27 in Roden.

Het is de ambitie van de gemeente Noordenveld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moeten we energie besparen en het duurzaam opwekken. Met alleen zonnepanelen op daken halen we onze duurzame doelen niet. We ontkomen niet aan grootschalige energieprojecten in ons landschap. Om ervoor te zorgen dat inwoners betrokken worden en meeprofiteren van zo'n project én om te voorkomen dat ons prachtige landschap verrommelt, zijn er spelregels opgesteld. In deze spelregels staat waaraan initiatiefemers van een energieproject moeten voldoen als ze iets in het landschap willen aanleggen.

De afgleopen maanden zijn een groep inwoners, de Drentse Natuur- en Milieufederatie en energiecoöperatie Noordseveld aan de slag gegaan met participatiespelregels voor duurzame energie in het landschap.

Vragen als 'Van wie is het landschap?' 'Wie is een omwonende?' 'Passen windmolens in ons landschap?' En: 'wie mag financieel voordeel hebben en hoeveel?' zijn besproken en in spelregels samengevat. Deze spelregels staan nog niet vast. Uw mening telt. Praat mee nu het kan!

U bent van harte welkom om u op 3 december te laten informeren en mee te praten.

Motie gasopslag Langelo

De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier gaan niet in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes om de capaciteit van de gasopslag Langelo te vergroten van 5 naar 6 miljard kubieke meter. Volgens de gemeenten heeft een beroep juridisch weinig kans van slagen.

LGN en VVD Noordenveld vinden dat het college van Burgemeester en Wethouders zijn uiterste best moet doen om de drukverhoging in de gasopslag bij de NAM-locatie Langelo te voorkomen en de inwoners van de gemeente moet steunen, zelfs wanneer de kans op succes klein is. Er zijn al aantoonbare schades aan woningen als gevolg van de huidige situatie. Daarnaast zijn veel inwoners bezorgd over de gevolgen van de drukverhoging op de bodemgesteldheid en de mogelijke nieuwe schades die hieruit voortkomen.

LGN en VVD Noordenveld hechten veel waarde aan de veiligheid van de inwoners in Noordenveld. Daarom dienden deze partijen tijdens de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 30 oktober 2019 een gezamenlijke motie in, waarin zij het college onder meer oproepen om een uiterste inspanning te leveren om te voorkomen dat deze drukverhoging wordt doorgezet, zoals het opstarten van een beroepsprocedure richting Raad van State. Helaas werd deze motie verworpen met 5 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

In de plaatselijke media en in reacties aan de gemeenteraad heeft onder meer de werkgroep Steenbergen al laten weten zeer teleurgesteld te zijn. Deze werkgroep heeft het contact met de gemeente beëindigd.  Zie de ingekomen brief wk. 45-19 punt 3 Reactie Werkgroep Steenbergen op Geen beroep bij RvS tegen nieuwe UGS-opslagplan.pdf

Inwoners van Steenbergen, Een en Langelo hebben wel beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Lijst Groen Noordenveld waardeert deze inzet van de inwoners zeer en blijft in en buiten de gemeenteraad de bezwaren tegen de gasopslag in Langelo steunen.

Gasopslag Langelo via Wikimedia Commons

Gastles Tineke Nieboer tijdens Week van Respect

Van 4 tot en met 10 november 2019 vond de veertiende editie van de nationale Week van Respect plaats. Tijdens deze week geven wijkagenten, BN’ers, politici, burgemeesters, wethouders, veteranen en topsporters gastlessen en clinics aan jongeren op scholen, in buurthuizen en bij sportclubs. Op deze wijze bereikt de Week van Respect maar liefst 1,5 miljoen jongeren in het basis-, voortgezet, ISK-onderwijs en MBO. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld sociale veiligheid, identiteit, participatie, sociale verhoudingen en eigen verantwoordelijkheid.

In Noordenveld gaf onder andere LGN-raadslid Tineke Nieboer een gastles aan 24 leerlingen uit groep 7 OBS De Marke. Dat deed zij aan de hand van stellingen als ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn/haar mening kan geven’, ‘respect moet je verdienen’, ‘pesten hoort er nu eenmaal bij’ en ‘iedereen krijgt mijn respect, tenzij ze het zelf verpesten’.

Vooral pesten bleek een onderwerp dat de leerlingen erg bezighoudt. Steeds opnieuw kwam het gesprek terug bij dit onderwerp. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de vraag wat het verschil is tussen plagen en pesten. Wat door de één gezien wordt als een plagerijtje, wordt door de ander kwetsend ervaren. Via de gastles kon extra aandacht aan dit thema worden geschonken.

Week van Respect

Regenachtige maar mooie jubileumwandeling LGN

Het weer viel enigszins tegen, maar dat mocht de pret niet drukken. Lijst Groen Noordenveld bestaat komende week tien jaar en dat moet uiteraard worden gevierd. Daarom trotseerden ongeveer vijftien mensen afgelopen zaterdag de regen voor de jubileumwandeling van Lijst Groen Noordenveld. De wandeling liep langs de Steenbergerloop door Roden-Zuid naar Roderesch. Onderweg vertelde fractievoorzitter Henk Koekkoek over de ontwikkelingen in dit gebied, die tien jaar geleden leidden tot de oprichting van Lijst Groen Noordenveld en die nu opnieuw actueel zijn. Aan het einde van de wandeling stond een heerlijke kop snert voor de wandelaars klaar bij de Zwerfsteen in Roderesch.

Kon u niet bij de wandeling zijn, maar wilt u het tienjarig bestaan van Lijst Groen Noordenveld wel met ons vieren? Bent u geïnteresseerd in circulaire economie en/of krimp? Op maandag 18 november organiseert Lijst Groen Noordenveld een bijzondere openbare ledenvergadering in de Pompstee, waar u ook van harte welkom bent. Tijdens deze avond spreekt Emile Suringar, ontwikkelaar circulaire economie van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe over het verkleinen van de Drentse voetafdruk. Elly van der Klauw van Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, houdt een inleiding over demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld zorg, energie of vervoer. Na afloop is er een borrel met muziek. Kijk hier voor meer informatie.

Lijst Groen Noordenveld 10 jarig jubileum Lijst Groen Noordenveld wandeling jubileum LGN 10 jaar

Copyright © 2019. All Rights Reserved.