Moties Lijst Groen Noordenveld aangenomen tijdens begrotingsvergadering 2020

Op maandag 4 november 2019 behandelde de gemeenteraad van Noordenveld de gemeentelijke begroting voor 2020.

Burgemeester en wethouder stelden onder meer voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) met 6% te verhogen. Volgens Lijst Groen Noordenveld is dat niet nodig. Binnen de gemeentebegroting zijn namelijk nog veel ongebruikte budgetten van afgelopen jaren die kunnen worden ingezet om de begroting sluitend te krijgen. Daarom diende LGN een voorstel in om de OZB-verhoging niet door te laten gaan. 

Daarnaast diende de LGN-fractie moties in om:

  • De kap van bomen in 2020 tot het uiterste te beperken en begin 2020 te komen met een plan voor het herplanten en aanplanten van bomen in Noordenveld.
  • Het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling Roden 2018-2022 in de eerste maanden van 2020 opnieuw te bespreken na overleg met alle betrokkenen.
  • In 2020 de raad te informeren over mogelijkheden voor minder verplichtingen voor bijstandsgerechtigden zodat ze makkelijker werk kunnen vinden of op andere manieren in de samenleving kunnen participeren.

Het amendement van LGN om de OZB-verhoging te schrappen werd niet aangenomen, net als de motie om het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling Roden 2018-2022  in de eerste maanden van 2020 opnieuw te bespreken.

De moties van LGN over bomenkap (13 voor, 10 tegen) en minder verplichtingen voor bijstandsgerechtigden (20 voor 3 tegen) werden wel aangenomen.

18 november: jubileumavond over circulaire economie en bevolkingskrimp

Op 13 november 2009 werd de politieke partij Lijst Groen Noordenveld (LGN) opgericht. Inmiddels bestaat de partij bijna tien jaar en daar wordt de nodige aandacht aan besteed. Als eerste activiteit wordt er op zaterdagmiddag 9 november 2019 een wandeling georganiseerd, vanaf 14:45 uur bij De Zwerfsteen in Roderesch.

Als tweede is er voor leden van LGN en voor belangstellende niet-leden op maandag 18 november een bijzondere openbare ledenvergadering in de Pompstee,  Brink 25 in Roden. Daarvoor zijn sprekers uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over een duurzame toekomst voor en in de dorpen in Noordenveld.

Emile Suringar, Ontwikkelaar Circulaire Economie van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe komt spreken over het verkleinen van de Drentse voetafdruk. Elly van der Klauw, Projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, houdt een inleiding over demografische veranderingen, en wat dat voor gevolgen heeft op bijvoorbeeld zorg, energietransitie of vervoer. Vervolgens is er een borrel met muziek, om bij na te praten met de inleiders en de andere aanwezigen.

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.

Aanmelding is niet verplicht, alle belangstellenden zijn welkom. Om ongeveer in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, is het verzoek om uw komst te melden voor 14 november bij het secretariaat van LGN, H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ  Roden, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Jubileumgiften zijn natuurlijk van harte welkom op NL07 RABO 0155 1597 71 ten name van Lijst Groen Noordenveld.

9 november 2019: jubileumwandeling Roden-Zuid / Roderesch

Op 13 november 2009 werd de politieke partij Lijst Groen Noordenveld (LGN) opgericht. Inmiddels bestaat de partij bijna tien jaar en daar wordt de nodige aandacht aan besteed.

Als eerste activiteit wordt er op zaterdagmiddag 9 november 2019  een wandeling georganiseerd. Om 14:45 uur verzamelen we bij De Zwerfsteen, Esweg 18 in Roderesch. Vanaf 15:00 uur start de wandeling van ongeveer een uur door Roden-Zuid en Roderesch.

Vanaf 16:00 uur is er vervolgens snert eten bij De Zwerfsteen in Roderesch. Ook diegenen die niet mee wandelen zijn dan van harte welkom.

Wandeling en snert eten zijn voor leden van LGN en voor belangstellende niet-leden.

Belangstellende niet-leden kunnen lid worden voor € 35,00 per jaar en dan meedoen of eenmalig € 10,00 als bijdrage betalen. Betalingen kunnen worden overgemaakt op NL07 RABO 0155 1597 71 ten name van Lijst Groen Noordenveld onder vermelding van “9 november”.

Voor leden zijn er geen kosten aan verbonden. Jubileumgiften zijn natuurlijk van harte welkom.

Iedereen die meedoet met de wandeling of het snert eten, dan wel aan beide, wordt gevraagd om zich uiterlijk 4 november 2019 aan te melden bij het secretariaat van LGN, H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ  Roden, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Net als tien jaar terug staat het gebied Roden-Zuid in de belangstelling voor woningbouw en nieuwe wegen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de voorbereiding van een gebiedsplan. LGN was als enige tegen en heeft opnieuw gewezen op de natuur en het groen daar die niet aangetast mogen worden. Voldoende reden voor een wandeling met toelichting in dit mooie gebied.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.