Goede opkomst jubileumavond LGN

In de Pompstee in Roden werd maandag 18 november 2019 de jubileumavond van LGN georganiseerd, dit i.v.m. het tienjarig bestaan van LGN. Er kwamen zo’n 35 belangstellenden op af.

Henk Koekkoek, fractievoorzitter van LGN, vertelde over het wel en wee tijdens tien jaar LGN. Dit deed hij aan de hand van een infographic die weliswaar niet compleet was maar toch een mooi beeld gaf van de ontwikkelingen door de jaren heen. Enkele thema’s zijn nog altijd actueel zodat LGN ook de komende tien jaar bestaansrecht heeft.

Henk ging ook in op het thema circulaire economie: een economisch en industrieel systeem  waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Als een product niet meer bruikbaar is, kunnen we het repareren, hergebruiken of de grondstoffen terugwinnen. Vanouds zijn kringloopwinkels een mooi voorbeeld, maar er komen in Drenthe ook allerlei nieuwe projecten, met subsidie van de provincie

Elly van der Klauw is projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland van Hanzehogeschool en Universiteit Groningen. Zij sprak over demografische veranderingen en wat dat voor gevolgen heeft voor de zorg, vervoer, arbeid, woningbouw en energietransitie. Deze spreekster was een schot in de roos en er ontstond een levendige discussie. Krimp is duidelijk een onderwerp dat leeft binnen de partij. Ze gaf een aantal waardevolle uitgangspunten mee voor de politiek, zoals:

- Krimp valt niet te stoppen.

- Tot 2032 is er een sterke daling van het aantal 12 t/m 18 jarigen met gevolgen voor onderwijshuisvesting, aantal jonge werkkrachten in de detailhandel etc.

- Richt je vooral op de blijvers die hier graag wonen.

- De blijvers hebben binding met hun dorp en zorgen voor levendige gemeenschappen die zaken zelf oppakken.

- Behoud van landschap en cultureel erfgoed zijn belangrijk.

- Krimp biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor bedrijven die zich richten op ouderen.

Het tweede deel van de avond bestond uit napraten met een hapje en een drankje en live accordeonmuziek door Gerrit. v.d. Heide.