Informatie- en discussieavond duurzame energieprojecten in het landschap

Op dinsdagavond 3 december 2019 organiseert de Gemeente Noordenveld van 19.30 - 21.30 een informatie- en discussieavond over duurzame energieprojecten in het landschap. Deze avond vindt plaats in Hotel-Restaurant Onder de Linden, Brink 27 in Roden.

Het is de ambitie van de gemeente Noordenveld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moeten we energie besparen en het duurzaam opwekken. Met alleen zonnepanelen op daken halen we onze duurzame doelen niet. We ontkomen niet aan grootschalige energieprojecten in ons landschap. Om ervoor te zorgen dat inwoners betrokken worden en meeprofiteren van zo'n project én om te voorkomen dat ons prachtige landschap verrommelt, zijn er spelregels opgesteld. In deze spelregels staat waaraan initiatiefemers van een energieproject moeten voldoen als ze iets in het landschap willen aanleggen.

De afgleopen maanden zijn een groep inwoners, de Drentse Natuur- en Milieufederatie en energiecoöperatie Noordseveld aan de slag gegaan met participatiespelregels voor duurzame energie in het landschap.

Vragen als 'Van wie is het landschap?' 'Wie is een omwonende?' 'Passen windmolens in ons landschap?' En: 'wie mag financieel voordeel hebben en hoeveel?' zijn besproken en in spelregels samengevat. Deze spelregels staan nog niet vast. Uw mening telt. Praat mee nu het kan!

U bent van harte welkom om u op 3 december te laten informeren en mee te praten.