Motie gasopslag Langelo

De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier gaan niet in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes om de capaciteit van de gasopslag Langelo te vergroten van 5 naar 6 miljard kubieke meter. Volgens de gemeenten heeft een beroep juridisch weinig kans van slagen.

LGN en VVD Noordenveld vinden dat het college van Burgemeester en Wethouders zijn uiterste best moet doen om de drukverhoging in de gasopslag bij de NAM-locatie Langelo te voorkomen en de inwoners van de gemeente moet steunen, zelfs wanneer de kans op succes klein is. Er zijn al aantoonbare schades aan woningen als gevolg van de huidige situatie. Daarnaast zijn veel inwoners bezorgd over de gevolgen van de drukverhoging op de bodemgesteldheid en de mogelijke nieuwe schades die hieruit voortkomen.

LGN en VVD Noordenveld hechten veel waarde aan de veiligheid van de inwoners in Noordenveld. Daarom dienden deze partijen tijdens de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 30 oktober 2019 een gezamenlijke motie in, waarin zij het college onder meer oproepen om een uiterste inspanning te leveren om te voorkomen dat deze drukverhoging wordt doorgezet, zoals het opstarten van een beroepsprocedure richting Raad van State. Helaas werd deze motie verworpen met 5 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

In de plaatselijke media en in reacties aan de gemeenteraad heeft onder meer de werkgroep Steenbergen al laten weten zeer teleurgesteld te zijn. Deze werkgroep heeft het contact met de gemeente beëindigd.  Zie de ingekomen brief wk. 45-19 punt 3 Reactie Werkgroep Steenbergen op Geen beroep bij RvS tegen nieuwe UGS-opslagplan.pdf

Inwoners van Steenbergen, Een en Langelo hebben wel beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Lijst Groen Noordenveld waardeert deze inzet van de inwoners zeer en blijft in en buiten de gemeenteraad de bezwaren tegen de gasopslag in Langelo steunen.

Gasopslag Langelo via Wikimedia Commons

Copyright © 2019. All Rights Reserved.