Dutch Nederlands

Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant
Noorden Veld
KLids Playing Sunset

 

Femke Wolthuis

 

Femke Wolthuis was presentatrice van ondermeer het RTL-Ontbijtnieuws, RTLZ, RTVNoord en het NOS-radiojournaal. Femke heeft ruime ervaring in het leiden van debatten. Als dagvoorzitter presenteert en begeleidt ze symposia, congressen, webinars en andere bijeenkomsten. Vanuit haar bedrijf ‘Omgevingsdialoog’ (‘van debat naar draagvlak’) is ze bovendien nauw betrokken bij vraagstukken omtrent de nieuwe omgevingswet en betrokkenheid van inwoners bij plannen van initiatiefnemers of de overheid.

In 2021 was Femke één van de initiatiefnemers van het Manifest Inwonerparticipatie Gemeente Noordenveld, dat aan de gemeente werd aangeboden vanuit de zorg die in de samenleving heerst over de mate waarin de gemeente Noordenveld haar burgers betrekt bij plannen.

“In een tijd van veel veranderingen en grote opgaven is het belangrijk dat we als inwoners in een vroeg stadium mee mogen en kunnen denken over wat ons te wachten staat. Of het nu gaat om onze leefomgeving, de energietransitie of de zorg: de inwoners die direct betrokken zijn hebben vaak veel zinnigs toe te voegen. Inwoners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij plan- en besluitvorming, en niet pas als de plannen er al liggen. Participatie is meer dan communicatie. Het is wérkelijk aandacht hebben voor elkaar.”

Femke ziet dat het in de gemeente Noordenveld nogal eens schort aan participatie. “Ik wil me met Lijst Groen Noordenveld inzetten om de kloof op dit gebied tussen inwoners en gemeente te helpen overbruggen.” Femke is een groot voorstander van een adviesraad participatie. Zo’n adviesraad kan suggesties doen en toetsen of participatie wel goed wordt uitgevoerd. Ook maakt Femke zich sterk voor dat iemand hoog in de gemeentelijke organisatie de verantwoordelijkheid draagt voor inwonerparticipatie, zodat het écht tussen de oren gaat zitten en het niet een af te vinken plichtpleging wordt.

Femke woont in Norg.

Fractieleden & Contact info

Tineke Nieboer

Femke Wolthuis

Nelly Nieuwenhuizen

David Helmus

 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627