Op 14 september 2022 besprak de gemeenteraad het Plan van aanpak Bomenherstel. De aanleiding was een in de gemeenteraad aangenomen motie van Lijst Groen Noordenveld en CDA van 8 november 2021. Tineke Nieboer voerde het woord met de volgende tekst.

Lijst Groen Noordenveld is verheugd dat er na enkele jaren aandringen een plan van aanpak ligt met een raadsvoorstel. In plaats van 2022 zoals door de raad gevraagd, begint het planten van bomen pas in 2023. Jammer, LGN had gehoopt dat maatregelen voor een beter klimaat meer prioriteit zouden hebben.

Als we zien wat er in de wereld gebeurt en ook in onze directe omgeving (beslag op de ruimte voor woningen, vakantieparken, velden zonnepanelen) kun je nooit te vroeg beginnen met meer bomen planten. Onze inwoners willen wel: ze zijn erg gehecht aan onze groene omgeving en de bomen die er staan. Zie en hoor de afkeuring van de bomenkap in de Heerestraat in Roden. LGN vroeg er in februari 2021 al naar: de kastanjeboom in de Heerestraat was toen net gered maar LGN vindt het zonde om zoveel andere bomen wel te kappen en wilde er zoveel mogelijk laten staan. . Weliswaar vindt herplant plaats, maar voordat die de omvang van de huidige bomen heeft, zijn we vele jaren verder. Het college was en is helaas niet bereid zoveel mogelijk van deze bomen te laten staan en het groen in centrum Roden niet te vervangen maar met nieuwe aanplant aan te vullen. Dat belooft niet veel goeds voor de uitvoering van dit herstelplan. Of kan het college laten zien dat inwoners dit plan wel kunnen vertrouwen?

 

 

Samenwerking met inwoners is een belangrijk onderdeel van de op 8 november 2021 aangenomen motie over bomenbeheer: “Open staan voor (alternatieve) manieren om kosten en arbeid te kunnen delen met maatschappelijke organisaties, scholen, ondernemers en inwoners, door hen te betrekken bij de (gemeenschappelijke) 'opdracht' om deel te nemen aan het realiseren van het beoogde doel (aanplant)”. Dat onderdeel komt een beetje terug in het plan van aanpak door wijk- en belangen-verenigingen te noemen. Maar er is natuurlijk veel meer mogelijk: Als de gemeente percelen beschikbaar stelt zijn inwoners en organisaties vast bereid om dit najaar en deze winter waar mogelijk al bomen te planten. Via een project als “Meer Bomen Nu” zie https://meerbomen.nu, werken vrijwilligers zonder kosten om jonge bomen en struiken die elders (bij kwekers, op de heide, in bossen, bij bouwprojecten) “over” zijn, een tweede kans te geven. Er wordt samengewerkt met tuincentra, scholen, gemeenten, boeren, natuur- en landschapsbeheerders en vele anderen. Van dergelijke initiatieven kan Noordenveld nu al gebruik maken, als de gemeente plekken om aan te planten aanbiedt. Met enige deskundige begeleiding en nazorg voor de bomen, kan dat ook hier. In het plan van aanpak staan plekken genoemd: overleg met de buurt en ga aan de slag.

 

Samenvattend: het plan van aanpak ziet er goed uit, maar samen met onze inwoners is er meer mogelijk. Op 21 september neemt de gemeenteraad een besluit over dit plan.