11-1-2018 NAM wil extra gasopslag in Langelo. Klik hier voor het bericht bij RTVDrenthe

LGN heeft een actieve houding in het NAM dossier. Inwoners die in de buurt van het gasveld wonen hebben aantoonbare schade als gevolg van de gasopslag Langelo. Het is denkbaar dat ook op andere locaties in Noordenveld schade kan ontstaan als gevolg van de beweging in de bodem door de gasopslag.

In mei 2017 is de Motie afwikkeling schadeclaims inwoners Steenbergen e.o in de raad aangenomen. In de motie vragen LGN en Groen Links aan het college om bij de onderhandelaars over de vorming van een nieuw kabinet schriftelijk aan te dringen op een onafhankelijke afhandeling van de schadeclaims wegens schade door gaswinning en – opslag, ook in Drenthe. Daarbij te wijzen op het belang van een zorgvuldig onderzoek, ook naar de rol van de bodemgesteldheid. Tevens vraagt de motie aan het college duidelijk stelling te nemen tegen de wijze van schade afhandeling tot nu toe, en daarbij samen te werken met andere betrokken gemeenten en deze motie ter kennis te brengen aan de andere betrokken gemeenten in Groningen en Drenthe.

In februari 2017 heeft de gemeente Noordenveld bijgaande brief gezonden naar de raad. De gemeente geeft informatie over de stand van zaken betreffende het Platform gasopslag Langelo. Tevens verstrekt men info over de zitting bij de Raad van State 6 februari jl. inzake het beroep van de gemeenten Noordenveld en Leek in het kader van het Opslagplan Norg.