LGN animatie Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018
Deel op facebook

Laatste Nieuws

 


 • Het LGN voorstel om de eigen bijdrage voor mensen met een handicap te laten vervallen komt 4 juli opnieuw in de gemeenteraad.
 • Raadsakkoord Noordenveld is af. Lees het hier.
 • Woningbouw prognoses 2017 - 2030 Ook voor de gemeente Noordenveld geldt dat de plancapaciteit groter is dan de behoefte bij het gemiddelde van de scenario’s. Een groot deel van de beschikbare capaciteit zit in Norg, terwijl de vraag zich vooral richt op Roden en Peize. Aandachtspunt vormt de overcapaciteit in Norg, maar ook het ontbreken van voldoende planaanbod bij de kern Roden. De landschappelijke kwaliteit beperkt de mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties. De consequentie is dat een deel van de woningvraag zal afvloeien naar omliggende kernen in Zuidwest, zoals Eelde-Paterswolde, Peize en Leek.
 • Persbericht verkiezingsanimatie LGN 
 • Burgemeester Smid en Pierre Baas onthullen verkiezingsspandoeken 
 • Noordenveld neemt idee raadslid Pierre Baas over! Verkiezingsspandoeken
 • DVHN over Mensinge nieuwe stijl. Klik hier
 • RTV Drenthe over het Mensinge debat. Klik hier
 • Motie arbeidsvoorwaarden werk sociaal domein. De motie treft u hier aan.
 • Verkiezingsprogramma LGN Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
 • De kandidatenlijst LGN is vastgesteld door de leden tijdens de ALV van 18 december 2017.
 • Het eindrapport Expeditie Norgerduinen ligt ter inzage. Wat is uw mening. Laat het ons weten via welkom@lijstgroennoordenveld.nl het rapport treft u hier aan.
 • Het aantal woningen in Noordenveld. Het CBS overzicht treft u hier aan
 • LGN heeft de kernwaarden uitgewerkt. Het document treft u hier aan.
 • Raad geeft Mensinge lucht. Klik hier
 • Motie LGN mbt Duurzaamheid en motie in samenwerking met VVD Noordenveld om 0,00%  verhoging van de heffingen en belastingen 2018 zijn overgenomen door het college.
 • Reactie LGN op de begroting 2018. Klik hier om te openen
 • Reactie voorjaarsnota Noordenveld
 • Interpellatie Mensinge
 • Een huiskamer voor Langelo
 • Motie afwikkeling schadeclaims inwoners Steenbergen e.o.
 • Brief gemeente Gasopslag Langelo
 • 9 februari Het BMC rapport over Landgoed Mensinge treft u hier aan.
 • 7 nov Motie MANTELZORG COMPLIMENT. Besluit het college te verzoeken: - in november 2016 via extra publicaties inwoners op te roepen om voor mantelzorgers een mantelzorgcompliment aan te vragen
 • 7 nov Motie GROEN NOABERSCHAP. Besluit het college te verzoeken: - Onder de noemer “Groen Naoberschap” in het beleid voor het beheer van de openbare ruimte speciale aandacht te besteden aan tijdige, heldere en gerichte berichtgeving via buurtbijeenkomsten, bezorgen van een brief met uitleg in de omgeving en andere maatwerkoplossingen
 • Extra toezicht archeologen op het Oosterveld. (DvhN)

Zoeken op de site

Met behulp van het onderstaande zoekformulier kunt u een zoekopdracht uitvoeren op ons gehele nieuwsarchief.

19-12-2018 Wie wil meehelpen PDF