Onderstaand treft u aan de digitale versies van de tot dusver gepubliceerde LGN informatiekranten. Hiermee zijn de inwoners van de gemeente Noordenveld in de afgelopen jaren geinformeerd over onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de gemeenteraad. De kranten zijn door LGN vrijwilligers bezorgd bij alle 15000 adressen in de gemeente.

LGN vindt het belangrijk dat de inwoners in Noordenveld niet alleen in aanloop naar de datum van een gemeenteraadsverkiezing worden geinformeerd. De gehele 4 jarige raadsperiode worden in de gemeenteraad onderwerpen besproken en besluiten genomen die direct van invloed zijn op het woon- en leefklimaat en persoonlijke omstandigheden van de inwoners.

Voor LGN is het vanzelfsprekend dat terugkoppeling hierover dan ook vaker plaatsvindt. Dat is de reden waarom LGN hierin zoveel investeert.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.