Dutch Nederlands
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

ANBI

LGN is een erkend goed doel. LGN (statutaire naam ‘Lijst Groen Noordenveld’ is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen, onder bepaalde voorwaarden, hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Nieuwsgierig naar het beleid van LGN? Onder Beleid 2021-2026 vindt u waar LGN voor staat en wat zij wil bereiken. Uw donatie helpt ons daarbij.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 8214.99.245

LGN staat ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 01166627

Bestuur

Voorzitter: Jan van der Tuin, Noordenveld

Secretaris: Wim Venekamp, Roden

Penningmeester: Vacant

 

Contact:

Bezoldigingsbeleid

Alle functies die door bestuursleden en anderen ten behoeve van de partij (Lijst groen Noordenveld) worden vervuld zijn onbezoldigd. Kosten, in verband met werkzaamheden of anderzins, gemaakt ten behoeve van de partij kunnen naar redelijkheid worden vergoed, zulks ter beoordeling van het bestuur en met inachtneming van alle wettelijke regels en verplichtingen.

Documenten

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627