Dutch Nederlands
Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld

 

Tineke Nieboer

Tineke maakte carrière binnen de uitzendbranche.  Met mensen werken beviel Tineke uitstekend. Het ging haar bovendien goed af. Toen ze bij haar toenmalige bedrijf echter merkte dat de menselijke maat verdween, begon ze in 2002 voor zichzelf als psychosyntheticus. In het dagelijks leven begeleidt Tineke individuen en groepen bij bezinning op loopbaan en levensweg aan de hand van de psychosynthese benadering.
Door haar raadservaring met het sociaal domein verdiepte ze zich in samenlevingsvraagstukken, en werd ze regelmatig gevraagd als dialoogbegeleider voor kwetsbare/krachtige groepen (onder anderen in het Groningse aardbevingsgebied).
 

In september 2010 trad Tineke aan als Raadslid bij Lijst Groen Noordenveld.  Een politieke partij zonder landelijke connectie. De grootste oppositiepartij in Noordenveld is nog lang niet uitgespeeld. In haar woorden:
“Oppositie is broodnodig, zeker in een raad waar 17 leden van de coalitie zijn, en slechts 6 leden van de oppositie. Eigenlijk een ongezonde situatie, die noch de democratie noch het politieke debat dient en ‘achterkamertjespolitiek’ in de kaart speelt.”

Tineke haar passie ligt bij het bewaken en bevorderen van het welzijn van inwoners en er goed op letten dat zij zoveel mogelijk zelf aan het stuur staan. Ondersteund door een gemeentelijke overheid die de waardevolle deskundigheid van inwoners zoveel mogelijk als uitgangspunt neemt. In die zin is het sociaal domein bij haar in goede handen.
In 2018 heeft Tineke bijvoorbeeld door middel van een initiatiefvoorstel Onafhankelijke Cliëntondersteuning onder de aandacht gebracht. Nadat het voorstel unaniem door de gemeenteraad was aangenomen, kwam er beleid op dit gebied en kreeg de zorgvrager in Noordenveld de mogelijkheid naar eigen keuze een onafhankelijk cliëntondersteuner mee te nemen naar het keukentafelgesprek (zonder kosten!).

Vanaf het begin van haar politieke weg lag de focus van Tineke bij Burgerparticipatie. Als missie had en heeft zij: de politiek dichter bij de burger brengen. In haar woorden:
“Op 7 april 2021 wijzigde ik mijn koers om vanuit de gemeenteraad de inwoners meer te betrekken en richtte ik mij tot de inwoners zelf en maakte de beweging andersom. Het resultaat is een Manifest Inwonerparticipatie met een inhoud die klinkt als een klok! Een inhoud die vanuit de Noordenveldse samenleving tot stand is gekomen dóór en vóór inwoners.”

 

Portefeuille: Bestuurlijke en interne organisatie, Burgerzaken, Personeelszaken, Communicatie, Dienstverlening, Participatie, Bestuurlijke vernieuwing, Volksgezondheid, GGD, Integratie Wonen, Zorg en Welzijn, WMO, Sociaal Wijkbeheer, Vluchtelingen, Statushouders en minderheden, Jeugdhulp, beleid en Jongerenwerk, Onderwijs, Kinderopvang, Peuterschool, Leerplicht, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), Volwassenenonderwijs, Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) Mensingecomplex,, Kunst en Cultuur, Openbare bibliotheek, Veenhuizen, Overdracht Rijkseigendommen, Monumenten.

Fractieleden & Contact info

Henk Koekoek

  

Tineke Nieboer

Christine Stille

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627