Dutch Nederlands
Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset

 

Henk Koekkoek

In juni 2007 raakte Henk betrokken bij de Vereniging Groen Noordenveld vanuit zorgen om natuur en landschap in onze omgeving. Oorzaak voor de bedreiging daarvan waren grootschalige plannen voor woningbouw en wegenaanleg. Al gauw merkte Henk dat niet alleen respect voor natuur en landschap, maar ook de samenwerking met inwoners en de omgang met gemeenschapsgeld niet goed gingen in Noordenveld.

De grootschalige plannen voor woningbouw en wegenaanleg maakte het dat Henk samen met vele andere inwoners (2300 indieners van zienswijzen!) zich hebben verzet tegen de plannen. Toen die eind 2009 maar deels van tafel gingen, hebben Harry Waals, Pierre Baas en Henk Koekkoek Lijst Groen Noordenveld opgericht, met als brede doelstellingen behoud van landschap, betere samenwerking met inwoners en betrouwbaar financieel beleid door de gemeente.

‘Sinds maart 2010 ben ik gemeenteraadslid. De problemen van toen zijn er eigenlijk nog steeds. De inzet van Lijst Groen Noordenveld blijft hard nodig. Samen met Tineke Nieboer en Christine Stille als mederaadsleden en een steunfractie van zo’n 20 mensen, zet ik me daarvoor in. Ik mag fractievoorzitter zijn en woordvoerder op veel thema’s zoals financiën, belastingen, bouwplannen, duurzame energie, sport, natuur, landschap, gaswinning- en opslag, en veiligheid. Verder ben ik voorzitter van een overleggroep van de gemeenteraden van Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld. Daarin gaat het over de Drentse organisaties voor onder meer milieucontrole, brandweer/veiligheid, en gezondheid.’

 

Portefeuille: Sport- Multifunctionele accommondaties (ISAP), Openluchtzwembaden, Zonneparken Zuidvelde en Matsloot, Roden- Zuid, Peize- Zuid, Zuidpoort Terheijl, Gemeenschappelijke regelingen financiëlle kant, Integraal Veiligheidsbeleid, Gaswinning en -opslag, Land-, Natuur-, Landbouwbeleid, afvalverwijdering en -verwerking, Economische Zaken, Duurzaamheid, Milieu, Centrale Inkoop, Wettelijke taken burgemeester, Integraal Veiligheidsbeleid.

Samen met Christine: Financiën en Belastingen, Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie en Gebiedsontwikkeling, Regiovisie, water & bodem, Bouw- en Woningtoezicht.

 

Fractieleden & Contact info

Henk Koekoek

  

Tineke Nieboer

Christine Stille

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627