Dutch Nederlands
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Christine Stille

 

Met veel energie en plezier is Christine in 2018 begonnen als fractiespecialist. Tijdens de oordeelsvormende vergaderingen neemt zij het woord. 

In maart 2021 zwaaide Femke Knoop af als raadslid, Christine Stille volgde haar op. Christine is woonachtig met haar gezin in Roden. Haar juridische opleiding (RUG, IT- Recht), het feit dat zij secretaris is van de Ondernemerskring Veenhuizen, uit een ondernemersgezin komt en zich maatschappelijk inzet bij sociale vraagstukken, maakt haar deskundig op vele beleidsterreinen. Verder is zij lid van de Rekenkamer Commissie in de gemeente Noordenveld.

Haar speerpunten zijn:  lokaal inkoop, leefbaarheid, toekomstgericht ondernemen, veilig fietsen in Noordenveld en initiatieven vanuit de samenleving voor woningbouw. 

‘’Bied onze ondernemers perspectief met lokaal aanbesteden en inkopen. Onze ondernemers creëren werkgelegenheid en dragen bij aan leefbaarheid van dorpen. Het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid in onze dorpen kan een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Ontwikkeling, samenwerken en verbinden van ondernemers zijn de stappen die Ondernemend Noordenveld op de kaart kan zetten.’’

‘’Noordenvelders houden van de fiets, al op jonge leeftijd leren we fietsen. De verschillende leeftijden en categorieën fietsen waar we hedendaags gebruik van maken, maakt het dat we goed moeten nadenken over de inrichting van de fietspaden en wegindeling. Veilig fietsen verdient de aandacht in Noordenveld!’’ 

‘’Starters op de woningmarkt hebben het zwaar. Er zijn onvoldoende betaalbare woningen. Woningcorporaties bouwen ook minder woningen. Een Noordenvelder die op zoek is naar een sociale huurwoning staat gemiddeld acht jaar op een wachtlijst alvorens zij een woning kan bemachtigen. Dit kan en moet anders! Als LGN-er wil ik de aandacht vestigen op de verschillende mogelijkheden voor toekomst gericht bouwen voor en met inwoners.’’ 

 

Portefeuille: Informatisering, Automatisering, Financiën en Belastingen, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie en gebiedsontwikkeling, Regiovisie, Water en Bodem, Bouw- en woningtoezicht, Sociale zaken, minimabeleid, Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Fractieleden & Contact info

Henk Koekoek

  

Tineke Nieboer

Christine Stille

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627