Dutch Nederlands
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Raadsfractie

De fractie bestaat uit die leden van de LGN-kandidatenlijst die door de burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen, aangevuld met eventuele fractie commissieleden. De fractie kiest zelf uit haar midden een fractievoorzitter.

Het is de taak van de fractie zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het gedachtengoed van het LGN verkiezingsprogramma zal worden vertaald in een eventueel raadsprogramma. Daarbij heeft de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid. De (eventuele) wethouders treden hierbij op als adviseur van de fractie. De fractie bepaalt het gezicht van LGN naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de fractie ervoor zorgt dat zij steeds in de politieke schijnwerpers staat.

De fractie van Lijst Groen Noordenveld in de gemeenteraad van Noordenveld bestaat uit:

  • Henk Koekkoek (fractievoorzitter)
  • Tineke Nieboer
  • Christine Stille

Fractieleden & Contact info

Henk Koekoek

  

Tineke Nieboer

Christine Stille

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627