Dutch Nederlands

Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
Noorden Veld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset

 

Fontgrootte: +

Houd de Oksel in Roden groen!

Inwoners zijn een petitie gestart op https://petities.nl/petitions/houd-de-oksel-in-roden-groen.


Het college heeft een voorkeursrecht (eerste recht van koop) volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op gronden in de Oksel Roden: percelen grond die liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe te Roden.


Het college wil deze grond voorbehouden voor plannen voor een nieuw woongebied met bijbehorende infrastructuur, voordat projectontwikkelaars de grond kopen. Lijst Groen Noordenveld heeft grote bezwaren tegen dit voorstel. Het is in strijd met de samen met de inwoners in 2016/2017 opgestelde omgevingsvisie Noordenveld 2030, om hier te bouwen. Bij de vaststelling daarvan is deze locatie uitdrukkelijk uit het ambtelijk concept geschrapt. Er hoort dus eerst een nieuwe raadpleging van de inwoners van de gemeente plaats te vinden voordat deze locatie toch voor woningbouw gereserveerd zou kunnen worden. Het college en de andere partijen in de raad, willen dat echter niet doen.

Het behouden van agrarische grond is belangrijk om de landbouw meer ruimte te geven om rekening te kunnen houden met eisen voor duurzaamheid. En een niet onbelangrijk punt is het feit dat, wanneer de huidige eigenaren (waarvan één met een politieke achtergrond) grond ter verkoop aan het college aanbieden zoals inmiddels gebeurd is, een externe toets van integer gedrag wat LGN betreft noodzakelijk is. Iedere schijn van belangenverstrengeling vanuit de gemeente, moet worden vermeden.De gemeente kan het verder financieel niet aan om deze grond te kopen. Er zijn te weinig reserves zoals al sinds juni 2020 bekend is. Maar vooral is dit gebied een mooie open ruimte bij de entree van Roden, tegen de natuurgebieden Maatlanden en natuurschoon Nietap aan. Het is zonde om hier te bouwen. In de kern van Roden zijn nog genoeg andere plekken mogelijk. Laat de gemeente die projecten eerst uitvoeren.
 

Geldpraatje
Reactie LGN op concept-begroting 2022
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
dinsdag 06 december 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627