Dutch Nederlands
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Geldpraatje

Vanavond zitten we bijeen voor de tweede deel van de begrotingsvergadering  van de gemeente Noordenveld.

Onze gemeente stuurt allerlei zaken mede aan die rechtstreeks van belang zijn voor de inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de openbare orde en veiligheid, zorg, dienstverlening, verkeer, onderwijs, sociaal zaken en maatschappelijke dienstverlening, ruimtelijke ordening en het bemensen van de gemeentelijke organisatie. Bij dit alles hoort het leveren van diensten en het verstrekken van voorzieningen. Lees meer

Lees Meer
  54 Hits
  0 reacties
54 Hits
0 reacties

Houd de Oksel in Roden groen!

Inwoners zijn een petitie gestart op https://petities.nl/petitions/houd-de-oksel-in-roden-groen.


Het college heeft een voorkeursrecht (eerste recht van koop) volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op gronden in de Oksel Roden: percelen grond die liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe te Roden.


Het college wil deze grond voorbehouden voor plannen voor een nieuw woongebied met bijbehorende infrastructuur, voordat projectontwikkelaars de grond kopen. Lijst Groen Noordenveld heeft grote bezwaren tegen dit voorstel. Het is in strijd met de samen met de inwoners in 2016/2017 opgestelde omgevingsvisie Noordenveld 2030, om hier te bouwen. Bij de vaststelling daarvan is deze locatie uitdrukkelijk uit het ambtelijk concept geschrapt. Er hoort dus eerst een nieuwe raadpleging van de inwoners van de gemeente plaats te vinden voordat deze locatie toch voor woningbouw gereserveerd zou kunnen worden. Het college en de andere partijen in de raad, willen dat echter niet doen.

Het behouden van agrarische grond is belangrijk om de landbouw meer ruimte te geven om rekening te kunnen houden met eisen voor duurzaamheid. En een niet onbelangrijk punt is het feit dat, wanneer de huidige eigenaren (waarvan één met een politieke achtergrond) grond ter verkoop aan het college aanbieden zoals inmiddels gebeurd is, een externe toets van integer gedrag wat LGN betreft noodzakelijk is. Iedere schijn van belangenverstrengeling vanuit de gemeente, moet worden vermeden.De gemeente kan het verder financieel niet aan om deze grond te kopen. Er zijn te weinig reserves zoals al sinds juni 2020 bekend is. Maar vooral is dit gebied een mooie open ruimte bij de entree van Roden, tegen de natuurgebieden Maatlanden en natuurschoon Nietap aan. Het is zonde om hier te bouwen. In de kern van Roden zijn nog genoeg andere plekken mogelijk. Laat de gemeente die projecten eerst uitvoeren.
 

  49 Hits
  0 reacties
49 Hits
0 reacties

Reactie LGN op concept-begroting 2022

Reactie LGN op concept-begroting 2022


Inbreng vooraf

De inbreng van Lijst Groen Noordenveld bij de voorbeschouwingen op de begroting 2022 in de vergadering van 7 juli 2021 was in het kort de volgende.

De financiële positie van de gemeente is slecht. De reserves zijn te laag, de solvabiliteit, de mate waarin de gemeente vanuit eigen vermogen aan verplichtingen kan voldoen, is daardoor ook te laag. Minder uitgeven en meer sparen is dan ook het motto. Daarom kunnen wat LGN betreft een aantal bedragen worden verlaagd en/of plannen worden uitgesteld tot na 2022.

Lees Meer
  52 Hits
  0 reacties
52 Hits
0 reacties

Inwoners Noordenveld luiden de noodklok  en bieden manifest inwonerparticipatie aan: “Tegenstellingen overbruggen”

Persbericht

Noordenveld, 23 september 2021

 

 Inwoners Noordenveld luiden de noodklok  en bieden manifest inwonerparticipatie aan: 

“Tegenstellingen overbruggen”

‘Je kunt lullen wat je wilt; de gemeente doet toch wat ze van plan is.’

‘Burgers laten nooit van zich horen, totdat de gemeente wat in hun achtertuin van plan is’.

 

Recente plannen, procedures en besluitvorming van de gemeente Noordenveld hadden en hebben grote impact op de directe woon- en leefomgeving van veel inwoners. Er is heel veel gaande in de gemeente: uitbreidingsplannen, nieuwbouw, (wijzigingen in) het aanleggen van zonnevelden, bestemmingsplannen, enzovoort. Zonnepark Zuidvelde, invulling van het Vluchtheuvelterrein in Norg en de Prins Willem Alexanderhoeve in Roderesch, nieuwe woonwijken in RodenZuid en Peize Zuid, camping Panda Rosa.  Zomaar enkele concrete ‘dossiers’ die de laatste tijd de gemoederen in de gemeente Noordenveld ernstig bezighouden. Negatieve ervaringen van inwoners met de wijze waarop deze plannen en besluitvorming tot stand zijn gekomen voeren helaas vaak de boventoon. 

Lees Meer
  82 Hits
  0 reacties
82 Hits
0 reacties

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627