Dutch Nederlands
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Motie Planvorming manege Roden

Motie

Onderwerp     Planvorming manege Roden
Agendapunt     Vaststelling programmabegroting 2022
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     Robert Meijer, fractie VVD Noordenveld
Indiener(s)     LGN, CDA, VVD Noordenveld

 

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen d.d. maandag 8 november 2021,

 

Overwegende dat,

        - De Raad middels eerdere moties het college heeft verzocht haast te maken met de plannen
           rondom een mogelijke verplaatsing van manege Roden;

 

Verzoekt het college:
        - Zich optimaal in te spannen om voor het eind van deze bestuursperiode een plan ligt waar beide
          partijen zich in kunnen vinden;
        - De gesprekken met het bestuur van de manege te intensiveren en op te schalen tot bestuurlijke
          overleggen

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie(s)
VVD Noordenveld                                                                                                                                                                              CDA                                                                                                                                                                                                    LGN

 

                                                                                                                                            8 november 2021:    Verworpen

Motie aanpak werkdruk ambtelijke organisatie
Motie Investering LED verlichting Buitensportaccom...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
Gast
maandag 29 november 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://lijstgroennoordenveld.nl/

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627