Dutch Nederlands
Natuur Noordenveld
Maaibeleid
Noorden Veld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant

 

Motie aanpak werkdruk ambtelijke organisatie

Motie

Onderwerp     Aanpak werkdruk ambtelijke organisatie
Agendapunt     Vaststelling programmabegroting 2022
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     Robert Meijer, fractie VVD Noordenveld
Indiener(s)     VVD Noordenveld en LGN
Lees Meer

Motie Planvorming manege Roden

Motie

Onderwerp     Planvorming manege Roden
Agendapunt     Vaststelling programmabegroting 2022
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     Robert Meijer, fractie VVD Noordenveld
Indiener(s)     LGN, CDA, VVD Noordenveld
Lees Meer

Motie Investering LED verlichting Buitensportaccommodaties

Motie

Onderwerp     Investering LED verlichting buitensportaccommodaties
Agendapunt     Begroting 2022
Datum vergadering     8-11-2021
Opsteller     Gemeentebelangen Noordenveld
Indiener(s)     Gemeentebelangen, VVD, LGN, PVDA/GL
Lees Meer

Motie Veenhuizen informatie

Motie

Onderwerp     Veenhuizen 2022 en verder (p. 68 en 182)
Agendapunt     Behandeling Programmabegroting 2022
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     @CDA
Indiener(s)     LGN, CU, CDA
Lees Meer

Motie Bomenbeheer

Motie

Onderwerp     Bomenbeheer
Agendapunt     Programmabegroting 2022 en 2e Trimesterrapportage 2021
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     @CDA
Indiener(s)     Pvda/GL, LGN, CU, CDA
Lees Meer

Motie Ontwikkelingsbudget Medewerkers

Motie

Onderwerp     Ontwikkelingsbudget Medewerkers
Aanleiding     Perspectiefschets 2022 (p. 20) en Begroting 2022, Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering
Datum     8 november 2021
Opsteller     @CDA
Indiener(s)     LGN, CU, CDA
Lees Meer

Motie Tegenstellingen Overbruggen

Motie

Onderwerp     motie Tegenstellingen Overbruggen
Agendapunt     Programmabegroting 2022 en 2e Trimesterrapportage 2021
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     Lijst Groen Noordenveld
Indiener(s)     CDA, LGN
Lees Meer

Motie Welzijn in Noordenveld

Motie

Onderwerp     motie Welzijn in Noordenveld
Agendapunt     Programmabegroting 2022 en 2e Trimesterrapportage 2021
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     Lijst Groen Noordenveld
Indiener(s)     LGN
Lees Meer

Motie Verplaatsbare woningen voor woningzoekenden Noordenveld

Motie

Onderwerp     Verplaatsbare woningen voor woningzoekenden Noordenveld
Agendapunt     Behandeling Programmabegroting 2022
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     Christine Stille, LGN
Indiener(s)     CU, CDA, LGN
Lees Meer

Motie uitvoering begroting 2022

Motie

Onderwerp     Motie uitvoering begroting 2022
Agendapunt     Programmabegroting 2022 en 2e Trimesterrapportage 2021
Datum vergadering     8 november 2021
Opsteller     Lijst Groen Noordenveld
Indiener(s)     LGN
Lees Meer

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

H. Scheepstrastraat 15
9301 HJ Roden
Telefoon: 050 501 82 74
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627