Dutch Nederlands

Noorden Veld
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant

 

Fontgrootte: +

Op 14 november 2023 houdt LGN een openbare ledenvergadering

Op dinsdag 14 november 2023 houdt LGN in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB Roderesch, een ledenvergadering.

Vanaf 20:30 uur is er een voor iedereen toegankelijk deel van de vergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom en kunnen in gesprek met Tineke Nieboer, Nelly Nieuwenhuizen en Albert Nieuwenhuis, de raadsleden van LGN. Aan de orde komen actuele zaken zoals het participatiebeleid van de gemeente, de gemeentebegroting 2024, bouwplannen Roden – Zuid en Maatlanden - De Zulthe.

Al deze thema’s spelen nu. Per 1 januari 2024 moet er bijvoorbeeld nieuw beleid zijn voor het betrekken van inwoners bij het maken van plannen. In november en december 2023 loopt er een inspraakronde over de gemeentelijke plannen voor bouwen in Roden-Zuid. Verder beslist de gemeenteraad op 29 november 2023 over de grondaankoop ten behoeve van woningbouw op de groene ruimte van Maatlanden-De Zulthe te Roden.

Genoeg onderwerpen waarover inwoners bezorgd zijn en een goede reden om hierover met de raadsleden van LGN te spreken.

Amendement Behoud eigen begroting sociaal domein
Nieuwe inspraakronde Roden-Zuid
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
donderdag 07 december 2023

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627