Dutch Nederlands

Noorden Veld
Natuur Noordenveld
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Maaibeleid

 

Fontgrootte: +

Nieuwe inspraakronde Roden-Zuid


Op 1 november 2023 kwamen de plannen voor Roden-Zuid aan de orde in de gemeenteraad. De raad achtte in meerderheid het concept-gebiedsplan Roden-Zuid geschikt voor een inspraakprocedure. LGN heeft laten weten dat de manier waarop het college dit presenteerde niet de indruk gaf dat inwoners nog veel hebben in te brengen. LGN kon met de inspraakprocedure akkoord gaan, nadat de wethouder toezegde dat de Omgevingsvisie 2030 als belangrijk stuk wordt toegevoegd. Het CDA was tegen omdat de tekst over voetbalclub ONR niet volledig is. Het is nog lang niet zeker dat er een andere plek te vinden is voor ONR.
De stukken (nog zonder de door LGN gevraagde aanpassing) zijn hier te vinden:  Agenda Noordenveld - Besluitvormende vergadering woensdag 1 november 2023 20:00 - 21:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). bij agendapunt 5.5.


De datums om in te spreken stonden nog niet in het participatieplan (alleen de maanden november en december werden genoemd), maar de gemeente heeft ze al op korte termijn gepland in de periode 13 t/m 23 november 2023. Dan zijn er Inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken. Voor de laatste is opgave verplicht. Zie daarvoor de website Roden Zuid | Gemeente Noordenveld. Er staat daar verder dat ideeën en voorstellen kunnen worden achtergelaten in een digitale ideeënbus. Ook kunnen mensen hun mening geven via de vragenlijst met stellingen. Daarnaast zijn er een e-mailadres en natuurlijk het postadres van de gemeente Noordenveld: Raadhuisstraat 1, 9301AA Roden en Postbus 109, 9300AC Roden.


LGN hoopt dat veel inwoners hun mening gaan geven.


De Omgevingsvisie 2030 is hier te vinden: Omgevingsvisie Noordenveld 2030.pdf. Daar staat op bladzij 36 alleen de voormalige camping de Beukenhof als mogelijke woningbouwlocatie in Roden-Zuid genoemd. Verder niets. De plannen zijn dan ook in strijd met de Omgevingsvisie. Verder zijn er genoeg argumenten tegen woningbouw op het Beukenhof terrein. Het standpunt van LGN is verder hier te vinden: Stand van zaken plannen Roden-Zuid en inbreiding in Noordenveld - Publicaties van LGN (lijstgroennoordenveld.nl)
.

Op 14 november 2023 houdt LGN een openbare ledenve...
Inbreng bij behandeling gemeente begroting 2024 op...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
donderdag 07 december 2023

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627