Dutch Nederlands

Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld

 

Fontgrootte: +

LGN: “Nú duidelijkheid over de tijdelijke plek voor De Hekakker”

Donderdagavond 28 september 2023 stemde de gemeenteraad van Noordenveld unaniem in met nieuwbouw van de Norgse basisschool De Hekakker. In eerste instantie stelde Lijst Groen Noordenveld voor om de locatiekeuze op te pakken vanuit een visie op het hele dorp. Dat zou betekenen dat er, in afwachting van de locatiekeuze, zo snel mogelijk een noodlocatie had moeten komen voor de basisschool. Nu vindt de partij echter dat dat toch te veel tijd gaat kosten.

Raadslid Albert Nieuwenhuis: “We hebben deze week met de schoolleiding van De Hekakker gepraat. In het gesprek werd ons duidelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw schoolgebouw moet komen. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze zo kort mogelijk in noodlokalen hoeven te verblijven. De schoolleiding durft het aan het huidige gebouw nog maximaal een jaar te gebruiken en dat draagt aanzienlijk bij aan de verkorting van de duur van het verblijf in noodlokalen. Nu kiezen voor een integrale aanpak, waarbij we nu nog moeten gaan bepalen waar de Hekakker uiteindelijk gebouwd moet worden, zal het verblijf in noodlokalen verlengen en daarmee ook de kosten verhogen. Wij kunnen het niet over ons hart verkrijgen het risico te nemen dat kinderen te lang in noodgebouwen moeten verblijven, daarom laten we onze eis voor een integraal dorpsplan hierin los.”

Wel vindt LGN dat bij de uitvoering van de locatiekeuze voor De Hekakker vooraf een op de omstandigheden afgestemd participatie- en communicatieplan moet komen. De partij diende hiervoor een amendement in. Hoewel het ‘staand beleid’ is, wil de partij zekerheid dat dit ook gaat gebeuren. Het amendement werd met steun van een deel van Gemeentebelangen en VVD, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie, aangenomen.

LGN liet in de raadsvergadering van 20 september 2023 weten dat er nog voor de winter een oplossing moet komen voor basisschool De Hekakker in Norg. De partij vindt het onacceptabel dat kinderen en leerkrachten worden blootgesteld aan een gebouw met lekkage en waar de verwarming kan uitvallen.

LGN vindt dat er veel te lang gewacht is met het ondernemen van actie. Daardoor is het nu te laat om het huidige schoolgebouw te herstellen. Raadslid Albert Nieuwenhuis: “Wat ons betreft wordt er daarom zo snel mogelijk een nieuwe locatie gezocht, die kan dienen als tijdelijke plek. Dan is de druk even van de ketel en kan op een overwogen manier begonnen worden met nieuwbouw. Dat geeft ook de mogelijkheid de inwoners van Norg te betrekken bij de keuze van de locatie voor het nieuwe schoolgebouw.”

LGN vindt dat het kiezen van een locatie dorpsbreed ingezet moet worden, omdat er meerdere vraagstukken liggen die hiermee samenhangen en bepalend zijn voor de toekomst van Norg. Er ligt al een aantal jaren een dorpsplan te wachten op verdere actie. Daar kan de keuze voor de locatie van het nieuwe schoolgebouw een integrale rol in spelen. De partij stelde op 20 september voor meerdere scenario’s op te stellen die aan de inwoners voorgelegd kunnen worden. Na het maken van een keuze kan dan met de bouw van de nieuwe school worden gestart. In de periode tot aan de besluitvorming op 28 september is dit voorlopig standpunt na overleg met onder meer de school gewijzigd, zoals hierboven aangegeven.

Amendement participatie en communicatie locatiekeu...
LGN: “Dit is geen woonvisie, dit is een bouwvisie”
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
donderdag 07 december 2023

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627