Dutch Nederlands

Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Noorden Veld

 

Fontgrootte: +

LGN had al in juni 2023 vragen bij zoutsilo gemeentewerf.

Op 25 mei 2023 vroeg het college aan de gemeenteraad of er bezwaren zijn bij de afwijking van het bestemmingsplan voor een zoutsilo op de nieuwe gemeentewerf in Roden. Die bezwaren zijn er niet tegen deze eenmalige afwijking op een bedrijventerrein. Omdat deze forse verruiming van de hoogte van de toegestane 6 meter naar toen 16,5 meter wel vragen opriep, stelde Tineke Nieboer namens LGN op 14 juni 2023 een rondvraag.

Volgens het antwoord van wethouder Kirsten Ipema waren omliggende bedrijven en omwonenden positief over de silo bij de voorbereiding. Op de vraag van LGN of er sprake is van precedentwerking en of voor andere bouwwerken die een duurzaam doel dienen (bijvoorbeeld een windmolen), nu makkelijker van de maximale hoogte kan worden afgeweken, kwam later een antwoord. Volgens het college was er geen precedentwerking omdat deze afwijking specifiek op een zoutsilo op de gemeentewerf gericht is.

Blijkbaar heeft het college bij de beantwoording van de vragen in juni niet gezien dat er fouten in het dossier zitten. De onjuiste bouwhoogte van de zoutsilo (18,35 in plaats van 16,5 meter hoog), de vergeten opslagtank van 8 meter hoog en het opbouwen zonder vergunning, kwamen pas later naar boven. Een oplettende belanghebbende had net als LGN, de nodige vragen en vervolgens kwamen de fouten aan het licht. Dat de gemeente zichzelf een dwangsom moet opleggen (feitelijk betekent dat een bedrag binnen de begroting verschuiven) maakt het beeld van de gemeente Noordenveld voor de buitenwereld nog slechter. Inhoudelijk klopt de verklaring van geen bedenkingen wel en ook de omgang met belanghebbenden is geen thema in dit geval. Probleem is de interne gang van zaken bij de gemeente en dat probleem speelt bij veel meer onderwerpen. Zoals bij RTV Drenthe valt terug te lezen (https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15860509/raad-noordenveld-gedoogt-illegale-zoutsilo-op-nieuwe-gemeentewerf), heeft Tineke Nieboer in de vergadering van agendacommissie / presidium op 6 september dan ook gevraagd om helderheid vanuit het college. De gemeente dient zelf aan de inwoners uit te leggen wat de oorzaak van de fouten is.

Gemeenteraad bespreekt vragen bij streefbeeld Oost...
Initiatiefvoorstel "Gemeente en inwoners werken sa...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
donderdag 28 september 2023

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627