KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld
Majestic Elephant

 

Fontgrootte: +

Gemeenteraad bespreekt vragen bij streefbeeld Oosterduinen op 13 september 2023 19:00 uur

Op 13 september a.s. vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer over het Streefbeeld Oosterduinen. Deze vergadering is voor belangstellenden te volgen in de raadzaal in Roden of via internet:

Agenda Noordenveld - Livestream Consulterende bijeenkomst Streefbeeld Oosterduinen woensdag 13 september 2023 19:00 - 20:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Dat is een onderdeel van de "Expeditie Norgerduinen". Die heeft tot doel om "gezamenlijk met de bewoners van Norg en omstreken en andere belanghebbenden een visie te ontwikkelen die er op gericht is de problematiek van permanente bewoning, verloedering en sociale (on)veiligheid op een maatschappelijk verantwoorde wijze en tot een voor een ieder bevredigende oplossing te brengen waarbij een niet geringe inspanning door alle betrokken partijen is geleverd".

LGN steunt dit initiatief van harte. Inmiddels is een “Streefbeeld Oosterduinen” opgesteld. In het streefbeeld wordt opgeschreven waar het park over een aantal jaar moet staan. In het streefbeeld is heel nadrukkelijk opgenomen dat natuurherstel en -onderhoud essentieel zijn voor de ruimtelijke en natuurlijke waarden van de Oosterduinen. Ook de functies recreëren en wonen krijgen een plek, maar zijn ondergeschikt aan het bos. Eigenaren van percelen krijgen de keuze om hun woning permanent te mogen bewonen. Concreet betekent dit dat eigenaren die hiervoor in aanmerking willen komen uiteindelijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente kunnen indienen. In het streefbeeld staat onder meer welke kosten de gemeente in rekening wil brengen aan bewoners. Het stuk lag tot en met 31 mei 2023 ter inzage. Er zijn allerlei reacties binnengekomen bij de gemeentehuis. 

De vergadering op 13 september is een onderdeel van de beeldvorming (informatie verzamelen) voordat er discussie (oordeelsvorming) en besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvinden. Voor LGN is het belangrijk dat de consulterende vergaderingen in de raadzaal en via internet te volgen zijn. Zo kunnen inwoners eerder betrokken zijn, is al vroeg in het proces duidelijk welke ideeën er leven en wat de op te lossen problemen zijn.

Feiten en cijfers over woningbouw gemeente Noorden...
LGN had al in juni 2023 vragen bij zoutsilo gemee...
 

Reacties

U kunt niet reageren zonder lidmaatschap en inloggen is vereist.
zaterdag 18 mei 2024

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627