Dutch Nederlands

Majestic Elephant
KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Natuur Noordenveld

 

Amendement financieel kader plannen sportaccommodaties

Dit amendement is op 12 juli 2023 ingetrokken nadat de wethouder toezegde dat er bij de consulterende raadsvergadering op 18 september 2023, meer duidelijk zal zijn over de plannen en de verwerking in financiële voorstellen voor de begroting 2024.

Lees Meer
  1426 Hits

motie scenario’s voor begroting 2024

Deze motie is op 10 juli 2023 niet aangenomen met de 3 stemmen van LGN voor en de overige 16 stemmen tegen.

Lees Meer
  1121 Hits

Motie Reserve werelderfgoedstatus Veenhuizen

Deze motie is aangehouden op 17 mei 2023 tot bij de behandeling van de Perspectiefschets  op 10 juli 2023. Toen is de motie met de 3 stemmen van LGN voor en de overige 16 tegen, niet aangenomen. 

  358 Hits

LGN reageert uitgebreid op jaarstukken 2022, tussenrapportage 2023 en perspectief 2024

Op 10 juli 2023 had de gemeenteraad de jaarlijkse vergadering over de jaarstukken, trimesterrapportage en perspectiefnota. De stand van zaken van gemeentelijke financiën en voortgang van projecten werd besproken. Nelly Nieuwenhuizen deed dat voor de jaarstukken, Tineke Nieboer voor de andere twee onderwerpen. LGN wees daarbij op de moeizame planning en vele vertragingen bij projecten. Personeelsbeleid en ICT zijn niet op orde. Kostenstijgingen maken dat een project als Peize-Zuid er zeer verliesgevend uitziet.

Lees Meer
  1120 Hits

Informatiekrant LGN voorjaar 2023

Deze is in de afgelopen weken door vrijwilligers van LGN huis aan huis verspreid in bijna heel Noordenveld.

  1209 Hits

LGN stelt raadsvragen over bouwwerk Langbroek in Peize

Lijst Groen Noordenveld heeft het college om opheldering gevraagd over een bouwwerk dat verrijst aan de Langbroek tussen Altena en Peize.

Op 6 december 2022 is door de gemeente Noordenveld gepubliceerd dat er een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande schuur aan de Langbroek 7 ontvangen was. Bij navraag bleek dit onderdeel te zijn van een groter plan. Bijna 50 omwonenden hebben bezwaren tegen dit plan voor een bed & breakfast en een camping achter een van de woningen aan de Langbroek.

Lees Meer
  1394 Hits

Vergadering gemeenteraad over aanloop naar begroting 2024

Op 19 juni 2023 houdt de gemeenteraad om 19:30 in de raadzaal in Roden een consulterende vergadering over de perspectiefnota: de vooruitblik op de begroting voor het jaar 2024. Consulterend betekent dat het college een onderwerp presenteert en vanuit de raad adviezen krijgt voor de verdere behandeling. De raadsleden geven nog niet hun mening over het onderwerp, dat komt in een latere vergadering.

Lees Meer
  1404 Hits

LGN: “Ongelijke startsituatie omwonenden voor plannen Knarrenhof”

De meerderheid van de gemeenteraad van Noordenveld heeft op 14 juni 2023 ingestemd met het bestemmingsplan voor de Oude Velddijk 26 in Peize. Ondanks jarenlang verzet van omwonenden gaat zij akkoord met de komst van een Knarrenhof. Dit is een hof met
woonruimte voor ouderen. 

Lees Meer
  1286 Hits

Vanavond bespreken college en gemeenteraad nieuwbouw basisschool De Hekakker in Norg

Op 12 juni 2023 houdt de gemeenteraad om 20:30 in de raadzaal in Roden een consulterende vergadering over de nieuwbouw van basisschool De Hekakker in Norg. Volgens de gemeentebegroting staat de nieuwbouw voor 2023/2024 gepland.

Consulterend betekent dat het college een onderwerp presenteert en vanuit de raad adviezen krijgt voor de verdere behandeling. De raadsleden geven nog niet hun mening over het onderwerp, dat komt in een latere vergadering.

Lees Meer
  1327 Hits

Motie Subsidieregeling voor incidentele culturele projecten / cultuurbudget

Deze motie werd op 17 mei 2023 afgewezen met de 3 stemmen van LGN voor, en de 16 andere stemmen tegen.

  331 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627