• image

  Uitzicht over het Leekstermeer vanaf paviljoen Cnossen.

 • image

  Uitzicht over de Onlanden tussen Roderwolde en Hoogkerk.

 • image

  Stuw en vistrap tussen Alteveer en Lieveren.

 • image

  Havezate Mensinge in Roden. Een uniek wandelgebied.

 • image

  Uitkijktoren bij Peest aan het Oostervoortsediep.

 • image

  De Hervormde Koepelkerk in Veenhuizen.

 • image

  De nieuwste school van Noordenveld staat in Nieuw-Roden. OBS de Poolster.

 • image

  Roderwolde. Het centrum, kunstwerk bij de Onlanden en de Molen.

 • image

  Centrum Nieuw-Roden. Het dossier Centrumplan vraagt lef en daadkracht!

 • image

  Gemeenteraadsverkiezing 19 maart 2014. Stem Lijst Groen Noordenveld

 • image

  Centrum Norg NH Maria Margaretha kerk

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

  Fraktie overleg november 2013

 • image

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 • image

  De 4 raadsleden van LGN aan het werk in de Raad van Noordenveld

 • image

  LGN krant

Deel op facebook

  

De verkiezingen van 21 maart 2018 zijn in aantocht. 

 

De programmacommissie is volop aan het werk. Heeft u een idee voor de campagne laat het ons weten. Het verkiezingsprogramma maken we in december 2017 definitief. Ook de kieslijst maart 2018 zullen wij direct na vaststelling openbaar maken.

     

 Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen overzicht Lijsttrekkers Gemeente Noordenveld maart 2014. Het raadslid met de meeste stemmen is HENK KOEKKOEK!

1 Henk koekkoek       1.217 stemmen

2 Alex Wekema          1.096 stemmen

3 Reint Jan Auwema      997 stemmen

4 Arnold Rossing           943 stemmen

5 Gerrit Alssema           865 stemmen

6 Gerbrand Fennema    664 stemmen

7 Otto Huisman            613 stemmen

8 Jeroen Westendorp    592 stemmen

 

Overzicht gekozen vrouwen in de raad van Noordenveld. Van de dames in de raad van Noordenveld heeft Tineke Nieboer de meeste stemmen gekregen. 

1 Tineke Nieboer        487 stemmen

2 M.E. van der Haven 268 Stemmen

3 Tineke Veldhuis       208 stemmen

4 M. Brink-Veerman   190 stemmen

In noordenveld zijn 8 politieke partijen actief in de raad:

LGN Lijst Groen Noordenveld  , GB Gemeentebelangen Noordenveld , PVDA PVDA NoordenveldGL Groen Links Noordenveld,  D66 D66 Noordenveld, CDA  CDA Noordenveld, CU  CU Noordenveld, VVD  VVD Noordenveld. 

 

 

Filmopnames voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Miniatuur Miniatuur 

Bekijk hier Henk Koekkoek     Bekijk hier Johan Kasper 

Miniatuur Miniatuur

 Bekijk Video Harry Waals                      Videoboodschap Tineke Nieboer en Dorothea Piek,

                                      met ondersteuning van Eddy Nomden

Miniatuur Miniatuur

   Bekijk video  Pierre Baas  Bekijk video Tineke Nieboer in Peize

 

Raambiljet Verkiezingen 2014

Wij hebben 2 raambiljetten voor de verkiezingen beschikbaar. De Raambiljetten kunt u zelf uitprinten op A4 formaat. Grotere exemplaren zijn op aanvraag beschikbaar via welkom@lijstgroennoordenveld. Wij brengen ze persoonlijk bij u langs

 

Het campagneteam Lijst Groen Noordenveld

Verkiezingsprogramma 2014

"Noordenveld Doet "

Het verkiezingsprogramma is definitief vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 12 november 2013. Lees hier het verkiezingsprogramma. Heeft u vragen en of opmerkingen neem dan contact met ons op. welkom@lijstgroennoordenveld.nl of via de telefoonnummers die staan op de voorpagina van de webpagina. 

Advertentie: 11 februari 2014. 

  STEM 19 maart 2014 Lijst Groen Noordenveld

 

 

 

Kandidaten Lijst Groen Noordenveld.                

Een onafhankelijke lokale politieke partij

van enthousiaste mensen! 

 

1. Henk Koekkoek, Roderesch 12. Willy Nooren, Roden
2. Tineke Nieboer, Roden 13. Eddy Nomden, peize
3. Pierre Baas, Roderesch 14. Giny Heerlien, Roderesch
4. Harry Waals, Roden 15. Willem Ponsteen, Roderesch
5. Annie Kuiler, Nietap 16. Wijbrand Attema, Norg
6. Marian Knollema, Norg 17. Roel van Buuren, Roden
7. Johan Kasper, Steenbergen 18. Pieter Roeloffs, Norg
8. Bernard Faber, Roden 19. Klaas Bruinsma, Roden
9. Dorothea Piek, Roden 20. Don Mac Gillavry, Norg
10. Jan van der Tuin, Roden 21. Ineke Gerners, Roden
11. Jan Wiersema, Roden 22. Oebele Bruinsma, Roden

 

 Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Verkiezingen 19 maart 2014

Lijst Groen Noordenveld maakt verkiezingsprogramma 2014 bekend 

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Lijst Groen Noordenveld is al voor de zomer begonnen met de voorbereidingen. Na het succes in maart 2010 wil het team van Lijst Groen Noordenveld opnieuw goed voor de dag komen. In opdracht van het partijbestuur heeft een commissie een concept-verkiezingsprogramma gemaakt. 

Lijst Groen Noordenveld ziet ondanks de financiële problemen van de gemeente, genoeg veerkracht voor het leefbaar, groen en duurzaam houden van de dorpen in Noordenveld. In het concept-programma staan onder meer de volgende actiepunten. 

-  Een fonds " Noordenveld doet!" dat geld beschikbaar stelt voor inwoners die zelf zaken ter verbetering van hun leefomgeving oppakken.

- In overleg met de betrokkenen het centrum van Nieuw-Roden, het gat in de kern van Nietap, de Vluchtheuvel Norg en de Albertsbaan Roden opknappen. Een open houding en creatieve ideeën zijn nodig voor behoud van winkels, bedrijven en leefbaarheid.

- Noordenveldwerkers die bij mensen thuis oplossingen zoeken voor hulp aan gehandicapten en ouderen moeten niet alleen voor Norg en Peize, maar voor alle dorpen werken.

- Intrekken van de gemeentelijke planninglijst woningbouw, waarin ten onrechte grote bouwplannen als Roden-Zuid en Oosterveld Norg zijn opgenomen.

- Een minimale financiële bijdrage aan de regio Groningen – Assen. Voor de werkzaamheden in de komende jaren bevat het regiofonds genoeg geld.

- Efficiënter werken in het gemeentehuis en bij de samenwerkingsverbanden waaraan Noordenveld meedoet.

- Geen eenzijdige bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn, onderwijs. Als bezuinigingen nodig zijn zal de gemeente vooraf overleggen met de betrokkenen over kostenbesparingen. 

Iedereen die wil, kan zijn of haar reactie indienen via de website, e-mail, telefoon of post. De ledenvergadering van november 2013 beslist uiteindelijk over het programma. 

6 oktober 2013

Voor meer informatie:Henk Koekkoek 06 15196984. Pierre Baas 050 5013063, 06 45662944

Banners Lijst Groen Noordenveld:

 

 

UPDATE 6 september 2013

19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen. Lijst Groen Noordenveld gaat ervoor. In 2010 hebben we een verpletterende verkiezingsuitslag gerealiseerd. Wij zijn klaar voor het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. De "Oude politiek" heeft door de winnaars van de verkiezingen in 2010 uit te sluiten aan geloofwaardigheid verloren.

Een onafhankelijke commissie heeft een eerste ronde van gesprekken gehouden met kandidaat raadsleden. In de najaarsvergadering zal de voordracht officieel bekend worden gemaakt. Meerdere kandidaat raadsleden hebben aangegeven zitting te willen nemen de raad van Noordenveld vanaf maart 2014.

Het verkiezingsprogramma is klaar. In september ontvangen de leden van Lijst Groen Noordenveld als eerste het Verkiezingsprogramma 2014. Wij zullen het verkiezingsprogramma deze maand via deze rubriek publiceren.

Met vriendelijke groet,

Lijst Groen Noordenveld

 

Op deze pagina vindt u nformatie over de verkiezingen van maart 2010. Deze memorabele verkiezingen zijn het startpunt geworden van 4 raadsleden die zich inzetten voor het kwalitatief hoogwaardige karakter van Noordenveld.

Enkele thema's uit onze campagne: Lees het Verkiezingsprogramma

 • Noordenveld Toekomstbestendig maken. 
 • Wij geloven in zelfwerkzaamheid van de inwoners
 • Het aantrekkelijk houden van wonen en leven in de dorpen
 • De inwoners centraal
 • Transparant bestuur
 • Woningbouw naar behoefte, voor jongeren en ouderen. Geen massale woningbouw zoals in 2009 is vastgesteld.
 • Een groene, veilige gemeente
 • Rekening houden met krimp.
 • Sluitende begroting.
 • Versterken van de lokale economie

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek/verkiezingsuitslagen/gemeenteraad_2010