Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld

LGN is een lokale partij. Al sinds november 2009 hebben we een hart voor inwoners en een hart voor groen in de dorpen van Noordenveld. 

Onze Speerpunten voor de Gemeenschap Noordenveld

Actueel en Twitter Feed

Henk Koekkoek
30 november 2023
Voor de raadsvergadering van 29 november 2023 heeft LGN de hierna volgende inbreng voorbereid. Lijst Groen Noordenveld betreurt het dat er geen inspreekmogelijkheid voor inwoners is. Ook al is een meerderheid van de agendacommissie van de gemeenteraa...
Henk Koekkoek
19 november 2023
Deze motie kwam op 8 en 13 november 2023 aan de orde bij de behandeling van de gemeentebegroting. Met 4 stemmen voor (LGN en 1 van GB) en 19 tegen, werd de motie verworpen....
Henk Koekkoek
19 november 2023
Deze is behandeld tijdens de vergderingen van de gemeenteraad over de begroting op 8 en 13 november 2023. Met de stemmen van LGN en 1 raadslid van GB voor, is de motie niet aangenomen....
Henk Koekkoek
19 november 2023
Op 8 en 13 november 2023 werd de gemeentebegroting 2024 behandeld. LGN merkte dat helaas weinig fracties belang hechten aan het overeind houden van een aparte begroting sociaal domein. Zij willen alleen in 2024 nadenken over nadere voorwaarden v...
Henk Koekkoek
10 november 2023
Op dinsdag 14 november 2023 houdt LGN in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB Roderesch, een ledenvergadering. Vanaf 20:30 uur is er een voor iedereen toegankelijk deel van de vergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom en kunnen in gesprek me...

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627