Deel op facebook

Kerst Mensinge 

Welkom bij Lijst Groen Noordenveld

 Investeren in de veerkracht van de samenleving, Voorwaarden scheppen voor een leefbare samenleving. 'n betrokken burger is een participerende burger, Vertrouwen in inwoners , Vertrouwen in de toekomst van Noordenveld

Eerlijk over Noordenveld 


NOV 2016: Motie Landgoed Mensinge

NOV 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

NOV 2016: REACTIE COLLEGE NOORDENVELD: BRIEF COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWING POLITIEK NOORDENVELD 

TRENDING(klik op tekst) BEGROTING 2017 NOORDENVELD landgoed Mensinge OOSTERVELD omgevingsvisie    BAANSPORTCENTRUM STEENBERGERVELD MANTELZORG COMPLIMENT Motie Landgoed Mensinge

 


Nieuwjaarsreceptie Noordenveld 

Maandagavond 9 januari 2017 is de nieuwjaarsbijeenkomst van Noordenveld. aanvang 20.00 uur. lokatie Gemeentehuis. Opgave middels deze link

 


 

 NIEUWRODEN

Op de site van de gemeente Noordenveld staat dat de Najaarsnota 2016 met een positief saldo zal worden afgesloten. Noordenveld boert goed. Het afgelopen jaar hebben vele verenigingen en organisaties een bijdrage ontvangen vanuit de gemeentelijke kas. 

Echter er is een langlopend dossier waar het college van Noordenveld en de coalitie partijen Gemeenteblangen, PvdA, CDA en CU niet thuis geven. Dat is het dossier TRAFOSTATION Nieuwroden. UIt oogpunt van veiligheid wil de Dorpsvereniging en de omwonenden een gesloten trafostation. Dit kost slechts een geringe financiele investering. 

LGN is het eens dat een gesloten trafo de beste oplossing is. De najaarsnota 2016 laat zien dat er een ruim overschot is welke naar de reserves gaat van de Gemeente. LGN is van mening dat de investering ten laste kan worden gebracht van het financiele resultaat 2016.

Politiek wie volgt? 

 


 Tinke Nieboer bij raadslid.nu

Wat is de belangrijkste opdracht voor raadsleden?

Video Tineke Nieboer tijdens Congres Raadslid.nu 

Het vertegenwoordigen van ideeen en emoties van de burgers in een gemeente. Dat is waar het om gaat! 


BURGERINITIATIEF 

Voor LGN is het belangrijk dat inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Daarmee heeft u direct toegang tot de agenda van de Gemeenteraad. Uit de praktijk blijkt dat het BURGERINITIATIEF bijdraagt aan het versnellen van het proces. 

 Wat is een Burgerinitiatief?

 De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 U moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld

  • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
    U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd. 

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/politiek

/gemeenteraad/burgerinitiatief


 

 

Dorpsbelangen Nieuw-Roden in de bres voor veilige trafo 

Veiligheid en gezondheid zijn in het geding. Dat vindt Dorpsbelangen Nieuw-Roden nu zij geen gehoor krijgt bij B en W van Noordenveld met klachten over de gang van zaken bij  de uitbreiding van het trafostation aan de Esweg in Nieuw-Roden.

Lijst Groen Noordenveld is zeer teleurgesteld in de houding van het college van B en W in deze zaak. Het zich verschuilen achter juridische procedures en  onderzoeken zonder rekening te houden met wensen en bezwaren van inwoners is geen goed voorbeeld van  naoberschap. Temeer omdat het hier gaat om een probleem van geringe omvang dat met de medewerking van de bewoners en beperkte middelen opgelost kan worden.  

Zie voor alle details de site van http://www.ditisroden.nl 


 

Inbreiding in Nietap

Op het al jarenlang braakliggend terrein in het centrum van Nietap lijken op afzienbare termijn de eerste woningen te verijzen. Lijst Groen Noordenveld is blij met deze positieve ontwikkeling voor Nietap. LGN is een groot voorstander voor inbreiding en hamert hier al jaren op binnen de gemeenteraad. Uitbreiding alleen als de noodzaak hiervoor wordt aangetoond en andere mogelijkheden ontbreken.


 

  


 

 Archeologen zien toe op Oosterveld Norg

Het uitbreidingsplan Oosterveld in Norg krijgt alsnog aandacht van archeologen. Dat is afgesproken met de provincie vanwege veranderende inzichten.

Bron: Dagblad v/h Noorden 01 november 2016


OKT 2016: BESCHOUWING LGN: BEGROTING 2017 NOORDENVELD

OKT 2016: PERSBERICHT LGN: OMGEVINGSVISIE

OKT 2016: MOTIE LGN, GL, D66, PvdA: NOORDENVELD REGENBOOGGEMEENTE

OKT 2016: AMENDEMENT LGN: MEEDOEN IN NOORDENVELD