Dutch Nederlands

Natuur Noordenveld

LGN is een lokale partij. Al sinds november 2009 hebben we een hart voor inwoners en een hart voor groen in de dorpen van Noordenveld. 

Onze Speerpunten voor de Gemeenschap Noordenveld

Actueel en Twitter Feed

Henk Koekkoek
01 maart 2023
Al jaren is bekend dat manege de Hulhorst in Roden nodig vernieuwd moet worden. De rij- en menvereniging kan dat zelf maar deels betalen en heeft net als andere sportverenigingen deden, een bijdrage van de gemeente gevraagd. Op 22 februari 2023 verga...
Henk Koekkoek
01 maart 2023
Op 22 februari 2023 vergaderde de gemeenteraad over het plan van het college om 100 woningen te bouwen in het agrarisch gebied van Maatlanden - De Zulthe In Roden. Tineke Nieboer bracht het standpunt van LGN als volgt naar voren. Allereerst dank aan ...
Henk Koekkoek
20 februari 2023
Op 22 februari 2023 vergadert de gemeenteraad over mogelijke nieuwbouw van de manege in Roden. De voorkeur van het college is verplaatsting naar de hoek Esweg / Hullenweg. Dat kost € 850.000,00 meer dan renovatie op het huidige terrein aan de Hullenw...
Henk Koekkoek
20 februari 2023
In de gemeenteraad wordt op 22 februari 2023 het voorstel van het college behandeld, om ongeveer 100 woningen te bouwen in het groene gebied tussen de weg Maatlanden en de weg De Zulthe. De verstrekte stukken roepen veel vragen op. LGN heeft een...
Henk Koekkoek
01 februari 2023
Op 25 januari 2023 was in de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen tegen omgevingsvergunningen zonnepark Zuidvelde aan de orde. Tineke Nieboer bracht namens LGN in dat duurzame energie opwekken belangrijk is, maar dat zonder draagvlak onder...

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627